1 Księga Kronik 25, 7 – 18

03 lipiec 2021
„A liczba ich wraz ze wszystkimi braćmi uzdolnionymi i wyćwiczonymi w śpiewie dla Pana, była dwustu osiemdziesięciu ośmiu. 8 Na równi ciągnęli losy o rodzaj służby, tak młodszy, jak starszy, nauczyciel zarówno jak i uczeń. 9 Pierwszy los padł na Józefa, z [potomków] Asafa, drugi [był] Gedaliasz, on z braćmi i z synami swymi, [razem] dwunastu. 10 Trzeci: Zakkur; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 11 Czwarty [padł] na Jisriego; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 12 Piąty: Netaniasz; synowie jego i bracia jego dwunastu. 13 Szósty: Bukkijasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 14 Siódmy: Jesareela; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 15 Ósmy: Izajasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 16 Dziewiąty: Mattaniasz; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 17 Dziesiąty: Szimei; synowie jego i bracia jego - dwunastu. 18 Jedenasty: Azareel; synowie jego i bracia jego – dwunastu”.

Top