Zesłanie Ducha Świętego w...

02 kwiecień 2024
Zesłanie Ducha Świętego w Biblii pojawia się wielokrotnie. Szczególnie w Dziejach Apostolskich ukazana jest w ten sposób systematyczna posługa apostołów. ks. Rafał Jarosiewicz
Dz 8, 14 – 15 „Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego”.

Top