Apostołowie przez swoją działalność...

05 luty 2024
Apostołowie przez swoją działalność dawali całkowite świadectwo tego, jak ważny dla nich jest Bóg. ks. Rafał Jarosiewicz
Dz 5, 17 – 18 „Wówczas arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do stronnictwa saduceuszów, pełni zazdrości zatrzymali Apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia”.

Top