Piotr wielokrotnie zabiera głos...

02 sierpień 2022
Piotr wielokrotnie zabiera głos w imieniu uczniów. W Jego odpowiedzi jest także zawarte moje i twoje „tak” dane Jezusowi. ks. Rafał Jarosiewicz
J 6, 68 „Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”.

Top