Pytania Jezusa do uczniów...

02 sierpień 2022
Pytania Jezusa do uczniów często mają jeszcze głębszy charakter, niż pytania do tłumu. ks. Rafał Jarosiewicz
J 6, 67 „Rzekł więc Jezus do Dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść?”

Top