Jezus, dając świadectwo swoim...

06 sierpień 2021
Jezus, dając świadectwo swoim życiem, jak powinna wyglądać służba, mówi nie tylko słowami. ks. Rafał Jarosiewicz
Łk 22, 27 „Któż bowiem jest większy? Ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż Ja jestem pośród was jak ten, kto służy”.

Top