Pan Jezus, demaskując działanie...

02 styczeń 2021
Pan Jezus, demaskując działanie złego ducha, daje nam możliwość podjęcia odpowiedniej strategii Łk 11, 24 – 26 „Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni”.

Top