U Jezusa wszystko ma...

01 październik 2020
U Jezusa wszystko ma swój czas, i On wie, kiedy, i po co jest co Łk 9, 28 „W jakieś osiem dni po tych mowach wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić”.

Top