Jezus nie wypiera się nawet, kiedy inni chcieliby usłyszeć coś innego...

26 maj 2018

Jezus nie wypiera się nawet, kiedy inni chcieliby usłyszeć coś innego, niż On ma do powiedzenia Mt 26, 64 „Jezus mu odpowiedział: Tak, Ja Nim jestem. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego, i nadchodzącego na obłokach niebieskich”.

Top