- Mam dla pana dwie wiadomości: dobrą i złą.

02 listopad 2017

- Mam dla pana dwie wiadomości: dobrą i złą. 
- Niech pan zacznie od dobrej, doktorze. 
- Kredytu można już nie spłacać.

Ps. Niektóre wiadomości odbierają nam nadzieję.

Top