Jasiu przychodzi spóźniony do...

02 sierpień 2022
Jasiu przychodzi spóźniony do szkoły.
Nauczycielka go pyta:
- Jasiu, dlaczego się spóźniłeś?
Jasiu odpowiada:
- Dzwonek jest dla nauczyciela, nie dla ucznia.
Ps. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. ks. Rafał Jarosiewicz

Top