Myśl na 22.09.2019 r.

01 wrzesień 2019

Kroczenie Bożymi drogami ma rozpoczynać się tuż po wstaniu. ks. Rafał Jarosiewicz

Top