Prawidłowa więź między pokoleniami...

02 kwiecień 2024
„Prawidłowa więź między pokoleniami jest gwarancją przyszłości i jest gwarancją naprawdę ludzkiej historii. Społeczeństwo złożone z dzieci, które nie szanują rodziców, jest społeczeństwem bez czci. Takie społeczeństwo napełnia się młodymi bezdusznymi i chciwymi”. - Franciszek
Posynodalna Adhortacja Apostolska Amoris Laetitia – O miłości w rodzinie (pkt 189)

Top