Przykład, który dajemy innym – dobry lub zły...

28 sierpień 2018

Przykład, który dajemy innym – dobry lub zły – zbliża innych albo oddala od Prawdy. ks. Rafał Jarosiewicz

Top