Jeżeli faktycznie stawiamy Bogu pytania...

26 maj 2018

Jeżeli faktycznie stawiamy Bogu pytania - jest szansa na usłyszenie Jego odpowiedzi. ks. Rafał Jarosiewicz

Top