Bycie dziedzicem Bożych obietnic...

05 kwiecień 2018

Bycie dziedzicem Bożych obietnic daje nam możliwość korzystania z nich. ks. Rafał Jarosiewicz

Top