Zostałeś ukształtowany tak, by...

01 maj 2018

„Zostałeś ukształtowany tak, by idealnie odpowiadało to twemu życiowemu powołaniu”. Nick Vujicic, „Bez granic!”

Top