W miłości małżeńskiej zawiera...

06 sierpień 2021
„W miłości małżeńskiej zawiera się wzajemne obdarowywanie – dar siebie samego w celu ubogacenia drugiej osoby sobą”. Wanda Półtawska, „Eros et iuventus!”

Top