Szukaj własnej świętości, nie partnera...

16 wrzesień 2019

„W pierwszej kolejności szukaj własnej świętości, nie partnera. Pamiętaj, że to Chrystus Oblubieniec daje pokój i radość, której nikt na tym świecie nie może nam zapewnić”. Jackie Francois

Top