Twoje piękno i radość będą...

07 styczeń 2019

„Twoje piękno i radość będą mu osłodą życia. Bądź mu poddana, bo taka jest Moja wola. On ma być głową waszej rodziny. Ja tak ustanowiłem go sługą i panem waszego domu, i pragnę zgody między tobą, a mężczyzną którego ci dałem. Dlatego przebaczaj mu kiedykolwiek sprawi ci przykrość. Wiem, że to trudne, dlatego szukaj swej siły we Mnie. Beze Mnie bowiem nic nie możesz uczynić”. List od Pana Boga do serca kobiety, https://www.youtube.com/watch?v=tUCVn4PswG0

Top