Macierzyństwo jest niezwykłym darem Boga...

01 październik 2018

„Macierzyństwo jest niezwykłym darem Boga i czyni kobietę podobną do Chrystusa, który na krzyżu ofiarował za nas całe swoje ciało i przelał za nas wszystką swoją krew.” ks. Marek Dziewiecki, Najpiękniejsza historia miłości

Top