Bóg obiecuje, że będzie prowadził tych...

25 lipiec 2018

„Bóg obiecuje, że będzie prowadził tych, którzy tego chcą, bez względu na to, jaka jest historia ich dotychczasowego życia i jak wiele lat zostało już zmarnowanych. Życie nie jest łatwe i jest w nim wiele trudności do pokonania. Mogą one jednak z Bożą pomocą stać się nowymi możliwościami”. Alina Wieja „Kobieta w ramionach Stwórcy

Top