Nie bierz udziału w uroczystościach na rzecz narzekania...

01 maj 2018

„Nie bierz udziału w uroczystościach na rzecz narzekania – spotkaniach, których głównym tematem jest ciągłe utyskiwanie. Postanów: od dzisiaj nie narzekam. Nawet na pogodę. Robię to, co w mojej mocy, i ufam, że o resztę zatroszczy się Bóg. Narzekanie zatruwa umysł. Pozbawia każdy dzień życia jego błogosławieństw, radości i nie pozwala cieszyć się prezentami od miłującego Ojca. Pozbawia nas siły do czynienia dobra. W ten sposób co dzień zasmucamy Boga, który obdarza nas darami, a my je ignorujemy. Użalanie się nad sobą pozbawia nas emocjonalnych zasobów, by zmienić swoje położenie”. Alina Wieja „Kobieta w ramionach Stwórcy”

Top