Bóg w różny sposób wynagradza wierność tych, którzy...

01 maj 2018

„Bóg w różny sposób wynagradza wierność tych, którzy budują relacje oparte na pokoju i rozwiązują konflikty”. Alina Wieja „Kobieta w ramionach Stwórcy”

Top