Joanna Mrozik

Joanna Mrozik

piątek, 21 październik 2016 20:51

Co ktoś powiedział do Jezusa?

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 57 - 62) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co ktoś powiedział do Jezusa? („pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz!”)

2. Co odrzekł Jezus? („lisy mają nory i ptaki powietrzne-gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć”)

3. Co rzekł Jezusowi jeszcze inny? („chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu!”)

4. Co odrzekł mu Jezus? („ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”)

piątek, 21 październik 2016 20:49

Kogo wysłał Jezus przed sobą?

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 51 - 56) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kogo wysłał Jezus przed sobą? („posłańców”)

2. Co zrobili posłańcy? („przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt”)

3. Co dalej się stało? („nie przyjęto Go”)

4. O co spytali Jezusa Jakub i Jan? („Panie, czy chcesz, a powiemy żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”)

5. Co zrobił Jezus? („zabronił im”)

piątek, 21 październik 2016 20:48

Co rzekł Jezus stawiając dziecko przy sobie?

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 46 - 50) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus stawiając dziecko przy sobie? („kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki”)

2. Co rzekł Jan? („widzieliśmy kogoś, jak w imię Twoje wypędzał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami”)

3. Co odrzekł mu Jezus? („nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami”)

piątek, 21 październik 2016 20:47

Co zawołał żebrak z Otchłani?

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 16, 19 - 31) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co stało się z żebrakiem i bogaczem z dzisiejszej Ewangelii? („umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany”)

2. Co zawołał żebrak z Otchłani? („Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną”)

3. Co odrzekł? („za życia otrzymałeś swoje dobra”)

4. Co jeszcze rzekł? („między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać”)

piątek, 21 październik 2016 20:45

Co Jezus rzekł do uczniów?

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 43 b - 45) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co Jezus rzekł do uczniów? („weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”)

2. Jak zareagowali uczniowie? („lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie”)

piątek, 21 październik 2016 20:44

O co Jezus spytał uczniów?

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 18 - 22) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co Jezus spytał uczniów? („za kogo uważają Mnie tłumy?”)

2. Co odrzekli uczniowie? („za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”)

3. O co jeszcze ich spytał? („a wy za kogo Mnie uważacie?”)

4. Co odrzekł Piotr? („za Mesjasza Bożego”)

piątek, 21 październik 2016 20:42

Czym zaniepokoił się Herod?

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 9, 7 - 9) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Czym zaniepokoił się Herod? („niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że Eliasz się zjawił; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”)

2. Co mówił Herod? („Jana ja ściąć kazałem. Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę?”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 9 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus do Mateusza, siedzącego w komorze celnej? („Pójdź za Mną!”)

2. Co zrobił Mateusz? („on wstał i poszedł za Nim”)

3. Na co oburzali się faryzeusze? („dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”)

4. Co rzekł Jezus faryzeuszom? („nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają”)

piątek, 21 październik 2016 20:37

Kto przyszedł do Jezusa i co się stało?

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 8, 19 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kto przyszedł do Jezusa i co się stało? („Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu”)

2. Co oznajmiono Jezusowi? („Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą”)

3. Co odrzekł Jezus? („Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”)

piątek, 21 październik 2016 20:35

Co w dzisiejszej Ewangelii mówi nam Jezus?

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 8, 16 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co w dzisiejszej Ewangelii mówi nam Jezus? („nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło”)

2. O czym jeszcze poucza Jezus? („kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma”)

Top