Joanna Mrozik

Joanna Mrozik

niedziela, 15 grudzień 2019 00:45

Jeśli więc Demetriusz...

„Jeśli więc Demetriusz i (ci) razem z nim rzemieślnicy mają przeciw komuś słowo, rynkowe są prowadzone i prokonsulowie są. Niech oskarżają jedni drugich. Jeśli zaś czegoś ponadto poszukujecie, w zgodnej z prawem (społeczności) wywołanych zostanie rozwiązane. I bowiem narażamy się być oskarżanymi (o) rozruchy za (te) dzisiaj, (bo) żadna przyczyna (jest), z powodu której [nie] będziemy mogli oddać słowa co do zbiorowiska tego. I to powiedziawszy rozpuścił (społeczność) wywołanych”. (Dokonania wysłanników 19, 38 – 40)

niedziela, 15 grudzień 2019 00:44

Powściągnąwszy zaś pisarz tłum, mówi:

„Powściągnąwszy zaś pisarz tłum, mówi: Mężowie Efezjanie, kto bowiem jest (z) ludzi, który nie poznaje, (że) Efezjan miasto opiekunem przybytku (jest) wielkiej Artemidy i (tego) spadłego od Zeusa? (Jeśli bezsprzeczne) więc (są) te, potrzebne jest, (aby) wy powściągniętymi być i niczego porywczego dokonywać. Poprowadziliście bowiem mężów tych (jako) ani świętokradców, ani krzywdząco mówiących (o) bogini naszej”. (Dokonania wysłanników 19, 35 – 37)

niedziela, 15 grudzień 2019 00:44

Inni więc inne coś krzyczeli...

„Inni więc inne coś krzyczeli, była bowiem (społeczność) wywołanych doprowadzona do zamieszania i większość nie wiedziała, czego gwoli zeszli się. Z zaś tłumu wywiedli Aleksandra, (bo wypchnęli) go Judejczycy. Zaś Aleksander potrząsnąwszy ręką, chciał bronić się (wobec) ludu. Poznawszy zaś, że Judejczykiem jest, głos stał się jeden z wszystkich mniej więcej przez godziny dwie krzyczących: Wielką Artemida Efezjan”. (Dokonania wysłanników 19, 32 – 34)

niedziela, 15 grudzień 2019 00:43

Usłyszawszy zaś i stawszy się...

„Usłyszawszy zaś i stawszy się pełnymi rozdrażnienia, krzyczeli mówiąc: Wielką Artemida Efezjan. I napełnione zostało miasto zamętem. Ruszyli jednomyślnie do teatru, wspólnie porwawszy Gajusa i Arystarcha, Macedończyków, towarzyszy podróży Pawła. Paweł zaś (gdy chciał) wejść w lud, nie pozwalali mu uczniowie. Niektórzy zaś i (z) rządców Azji, będąc mu przyjaciółmi, posławszy do niego, zachęcali, by nie dać siebie samego do teatru”. (Dokonania wysłanników 19, 28 – 31)

niedziela, 15 grudzień 2019 00:42

I oglądacie, i słyszycie...

„I oglądacie, i słyszycie, że nie jedynie Efezu, ale prawie całej Azji Paweł ten przekonawszy przestawił dość liczny tłum, mówiąc, że nie są bogami (ci) poprzez ręce stający się. Nie jedynie zaś ta naraża się nam sprawa, (że) ku obaleniu przyjść, ale i wielkiej bogini, Artemidy, świątynia za nic zostać liczona, ma i być odzieraną (z) wielkości jej, którą cała, Azja i zamieszkiwana (ziemia) czci”. (Dokonania wysłanników 19, 26 – 27)

niedziela, 15 grudzień 2019 00:42

Stał się zaś w porze tej...

„Stał się zaś w porze tej zamęt nie mały co do drogi. Demetriusz bowiem pewien imieniem, kujący w srebrze, czyniąc przybytki srebrne Artemidy, podawał rzemieślnikom nie mały zarobek. Tych zebrawszy razem i (tych) około takich pracowników, powiedział: Mężowie, wiecie, że z tego zarobku dostatek nam jest”. (Dokonania wysłanników 19, 23 – 25)

niedziela, 15 grudzień 2019 00:41

Gdy zaś wypełnione zostało...

„Gdy zaś wypełnione zostało to, położyli sobie Paweł w duchu, (by) przeszedłszy Macedonię i Achaję iść do Jerozolimy, powiedziawszy, że: Po stać się ja tam trzeba ja i Rzym zobaczyć. Wysławszy zaś do Macedonii dwu (ze) służących mu: Tymoteusza i Erasta, sam zwrócił czas ku Azji”. (Dokonania wysłanników 19, 21 – 22)

niedziela, 15 grudzień 2019 00:41

To zaś stało się...

„To zaś stało się znajome wszystkim Judejczykom i Hellenom zamieszkującym Efez. I spadła bojaźń na wszystkich nich, i wywyższane było imię Pana, Jezusa. Liczni (z tych), (którzy uwierzyli), zaczynali wyznając i oznajmiając dokonania ich. Dość liczni zaś (z tych), zabobony (którzy dokonali), zniósłszy księgi, palili przed wszystkimi. I zrachowali szacunki ich, i znaleźli srebra dziesiątków tysięcy pięć. Tak na sile Pana słowo wzrastało i było silne”. (Dokonania wysłanników 19, 17 – 20)

niedziela, 15 grudzień 2019 00:40

Było zaś pewnego...

„Było zaś pewnego Skewasa Judejczyka, arcykapłana, siedem synów to czyniących. Odpowiedziawszy zaś duch niegodziwy, powiedział im: Jezusa poznaję i (o) Pawle wiem, wy zaś kim jesteście? I naskoczywszy (ten) człowiek na nich, w którym był duch niegodziwy, zapanowawszy (nad) jednymi i drugimi, okazał siłę na nich, tak że nadzy i poranieni wymknąć się z domu owego”. (Dokonania wysłanników 19, 14 – 16)

niedziela, 15 grudzień 2019 00:39

Moce nie spotkane Bóg...

„Moce nie spotkane Bóg czynił przez ręce Pawła, tak że i dla chorujących odnosić sobie z ciała jego chusty lub fartuchy i odsuwane być od nich choroby, także duchy niegodziwe wychodzić. Usiłowali zaś niektórzy i (z) obchodzących wkoło judejskich wyklinaczy wymieniać nad mającymi duchy (te) niegodziwe imię Pana, Jezusa, mówiąc: Zaklinam was (na) Jezusa, którego Paweł ogłasza”. (Dokonania wysłanników 19, 11 – 13)

Strona 1 z 1360
Top