SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (538)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli, gdy otacza mnie złość podstępnych?” Ps 49, 6

„Czemu się tak boicie?” św. Bakhita

Ps. Ufność jaką pokładamy w Bogu pozwala nam przechodzić ponad trudnościami. ks. Rafał Jarosiewicz

”Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości”. Ef 4, 1 - 2
”Gdybym wszystkim głośno mogła oznajmiać Twa dobroć Panie”. św. Bakhita

Ps. Nie jest łatwo znosić siebie w miłości, ale Bóg zapewnia, że jest to możliwe. ks. Rafał Jarosiewicz

”Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przymawiają jedne drugim”. Łk 7, 31 – 32 a
”Gdybym spotkała tych, którzy mnie porwali, uklękłabym przed nimi i ucałowałabym im ręce, ponieważ nie byłabym teraz chrześcijanką...” św. Bakhita

Ps. Jezus wielokrotnie nie mówi prostych słów wobec swoich słuchaczy. ks. Rafał Jarosiewicz

”I rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce”. Łk 7, 14 b - 15
”O Panie, gdybym mogła polecieć do mego ludu i opowiedzieć mu o Twej dobroci”. św. Bakhita

Ps. Tylko Bóg ma moc wskrzeszać. Jezus odsłania swoje bóstwo. ks. Rafał Jarosiewicz

„Potem poszedł z nimi i wrócili do Nazaretu; i był im poddany. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi”. Łk 2, 51 a. 52
”Patrząc na słońce, księżyc, gwiazdy, mówiłam sobie: Kto jest Panem tego wszystkiego?” św. Bakhita

Ps. Jezus może wzrastać w rodzinie, która Go kocha. ks. Rafał Jarosiewicz

”Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia?” Syr 28, 3
”Konieczne jest współczucie oraz wybaczenie!” św. Bakhita

Ps. Odrzucenie złości jest jednym z pierwszych elementów otwarcia się na uzdrowienie. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc,  ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc”. Łk 6, 43
”A zatem moje życie jest dobre”. św. Bakhita

Ps. Jezus uczy nas także zastanawiać się, jakie owoce przyniosą nasze decyzje. ks. Rafał Jarosiewicz

”Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”. J 19, 26 - 27

„Pan zaopiekuje się mną”. św. Bakhita

Ps. Żeby usłyszeć testament Jezusa - trzeba przyjść pod krzyż. ks. Rafał Jarosiewicz

”Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”. J 3, 17

„Pan bardzo mnie ukochał”. św. Bakhita

Ps. Miłość Boga widoczna jest nieustannie na wszystkich kartach Biblii. ks. Rafał Jarosiewicz

”Każdego dnia będę Ciebie błogosławił i na wieki wysławiał Twoje imię. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona”. Ps 145, 2 - 3

„Bądźcie świadomi szczęścia, polegającego na tym, że wy Boga znacie!” św. Bakhita

Ps. Uwielbienie jakie kierujemy do Boga jest znakiem naszej miłości do Niego. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 7 z 27
Top