SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (538)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Będę śpiewał na cześć Pana, który wspaniale swą potęgę okazał”. Wj 15, 1

„Jeśli dusza pragnie, by się jej Bóg oddal, najpierw sama powinna Mu się oddać całkowicie”. św. Jan o Krzyża

Ps. Uwielbienie Boga w pieśniach, hymnach i psalmach otwiera nas na działanie Ducha Świętego. ks. Rafał Jarosiewicz

”Bracia: Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bo­wiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczy­nia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowa­mi”. Rz 8, 26

„Duszy z Bogiem złączonej lęka się szatan jak samego Boga”. św. Jan od Krzyża

Ps. Dar języków – św. Paweł mówi, że chce żeby wszyscy chrześcijanie się nim posługiwali. ks. Rafał Jarosiewicz

„Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość...” Pnp 8, 6

„Pod wieczór będą cię sądzić z miłości. Staraj się miłować Boga, jak On chce być miłowany, zapomnij o sobie samym”. św. Jan od Krzyża

Ps. Tylko miłość pozwala przeżyć śmierć. ks. Rafał Jarosiewicz

”A On im odpowiedział: Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne...” Mt 12, 3 – 4 a

„W samym tylko Bogu szukaj pokarmu dla duszy”. św. Jan od Krzyża

Ps. Jezus uczy nas, że najważniejsza wobec wszystkich przepisów jest miłość. ks. Rafał Jarosiewicz

”Mojżesz rzekł do Boga: Oto pójdę do synów Izraela i powiem im: «Bóg ojców naszych posłał mię do was». Lecz gdy oni mnie zapytają: «Jakie jest Jego imię?», to cóż im mam powiedzieć?” Wj 3, 13

„Idąc z Tobą, o Boże mój, pójdę, gdzie zechcesz, bo tylko Ciebie pragnę”. św. Jan od Krzyża

Ps. Głęboka relacja z Bogiem nie boi się stawiania Bogu trudnych pytań. ks. Rafał Jarosiewicz 

”Bóg odparł: Ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze”. Wj 3, 12

„Nie jesteś daleki, o mój Boże, od tego, kto się sam nie oddala od Ciebie. Dlaczego więc mówią, że Ty się oddalasz?” św. Jan od Krzyża

Ps. Słowa poznania, które się wypełniają w imię Jezusa ukazują, jak Pan do nas mówi. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły”. Mt 11, 20

„Nie poznałem Cię dobrze, o Panie mój, bo pragnąłem jeszcze poznawać i kosztować rzeczy tego świata”. św. Jan od Krzyża

Ps. Oglądanie cudów wcale nie musi doprowadzić do nawrócenia tych, którzy na to patrzą. ks. Rafał Jarosiewicz

”Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy”. Mt 10, 34 b

„Niechaj się wszystko na lepsze odmieni, Panie i Boże, abyśmy w Tobie znaleźli odpocznienie!” św. Jan od Krzyża

Ps. Jezus nie godzi się na kompromisy za wszelką cenę, lecz zło oddziela od dobra. ks. Rafał Jarosiewicz

”Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu”. Mt 13, 18 - 19

„Wyschła ma dusza, ponieważ zapomniała szukać pokarmu u Ciebie”. św. Jan od Krzyża

Ps. Nie trzeba bać się prosić o zrozumienie Słowa Bożego, by ono wydawało owoce. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do swoich apostołów: Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana”. Mt 10, 24

„Jeżeli dusza ma więcej cierpliwości w trudach i więcej stałości w wyzbywaniu się pociech,

jest to znakiem większego postępu w cnocie”. św. Jan od Krzyża

Ps. Starając się być jak Jezus – musimy pamiętać, że zawsze jesteśmy w drodze, a On pozostaje naszym wzorem. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 10 z 27
Top