SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (631)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Bracia: Niech grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom”. Rz 6, 12

„Szatan, mając zaatakować człowieka, bada najpierw, jaka jest jego słaba strona i w czym jest najbardziej opieszały. I właśnie w tym miejscu będzie atakować”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Kiedy jesteśmy poddani naszym pożądliwościom, łatwo zobaczyć, że króluje w nas grzech, a nie Bóg. ks. Rafał Jarosiewicz

„Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym”. Łk 21, 36
”Trzeba jednej skłonności przeciwstawiać inną skłonność, nawykowi inny nawyk, podobnie jak jeden klin wybija się innym klinem”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Modlitwa w każdym czasie, co do swego rodzaju, musi być dobrana do tego, co w poszczególnych chwilach wykonujemy. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bracia: Abraham nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze”. Rz 4, 20

„To, co się osiąga ze zbytnim pośpiechem zazwyczaj nie jest trwałe. I nie tylko, jest także przyczyną upadku”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Wahanie i niedowierzanie, na wzór Abrahama, mamy zastąpić na wzmocnienie w wierze. ks. Rafał Jarosiewicz

”Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. Mt 22, 21

„Wskutek braku umiaru dobro zamienia się w zło, a cnota w wadę”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Oddając Cezarowi to, co do niego należy musimy pamiętać, że Cezar także należy do Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

”On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane: Takie będzie twoje potomstwo”. Rz 4, 18
”Wyżej należy cenić zaparcie się własnej woli, niż wskrzeszanie umarłych”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Trudno uwierzyć w niektóre obietnice Boże, ale to nie oznacza, że jesteśmy zwolnieni z aktów wiary, by w niej wzrastać. ks. Rafał Jarosiewicz

”Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”. Łk 12, 7
”Niech to będzie pierwszą zasadą w działaniu: Tak Bogu ufaj, jakby całe powodzenie spraw zależało tylko od Boga, a nie od ciebie. Tak jednak dokładaj wszelkich starań, jakbyś ty sam miał to wszystko zdziałać, a Bóg nic”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Troska Boga o nas wyraża się w wielu szczegółach codzienności, problem jest w tym, że my tego tak często nie dostrzegamy. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby ze czcią Ci służono”. Ps 130, 3 - 4

„Zmiana miejsca pobytu nie zmienia obyczajów. Jeśli niedoskonały nie opuści sam siebie, wcale nie będzie lepszy gdzie indziej, niż jest tutaj”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Bóg przebacza zawsze, jeśli człowiek się do Niego zwraca. Człowiek czasem nie umie w tym naśladować Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

”Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem abyście szli i owoc przynosili”. J 15, 16

„Choćby nawet z najgorszym człowiekiem nawiązało się rozmowę o rzeczach Bożych, zawsze z tego płynie zysk niemały”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Jezus sam wybiera kogo chce i kiedy chce, i do dzieł jakich chce. On pragnie owocu wynikającego z powołania. ks. Rafał Jarosiewicz

”Bracia: Ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka”. Rz 1, 16
”Ten, kogo wiąże tak wielki obowiązek służenia Bogu, nie może się zadowolić przeciętną pracą i służbą”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Ewangelia jest mocą Bożą, ale tej mocy nie przyjmujemy, ponieważ nie przyjmujemy Ewangelii. ks. Rafał Jarosiewicz

”Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej”. Rz 1, 1 a
”Nie ma tak wielkiego ciężaru, które nie wydawałyby się lekki i słodki dla tego, kto postępuje z gorliwością, zapałem i wewnętrzną pociechą”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Człowiek powołany wie o tym, że został powołany, nawet jeśli jego powołanie Bóg odkrywa stopniowo. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 10 z 32
Top