SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (538)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Na to odezwał się Piotr: ‘Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie’. A on rzekł: ‘Przyjdź’.” Mt 14, 28 – 29 a

„Trudno nie zauważyć, że pod wpływem działania Ducha Świętego rozwija się boże życie”. Sługa Boży Giuseppe Lazzati

Ps. Rozmowa z Jezusem prowadzi do podejmowania rzeczy niemożliwych po ludzku. ks. Rafał Jarosiewicz

”Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą między oczami”. Pwt 6, 6. 8
”Rozwijając życie wewnętrzne “zabezpieczamy” działalność apostolską, gdyż zapewniamy apostolatowi łączność z Chrystusem”. Sługa Boży Giuseppe Lazzati

Ps. Pan Bóg bardzo pragnie, abyśmy Jego słowo przyjęli, by z nim „chodzić” w każdej chwili dnia. ks. Rafał Jarosiewicz

”Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego”. Pwt 4, 39

„Zatrzymanie się, samozadowolenie, oznaczałoby faktycznie zdradę Króla, a przecież mamy szerzyć na zewnątrz królestwo Chrystusa”. Sługa Boży Giuseppe Lazzati

Ps. Rozważanie w swoim sercu jest miłe Panu Bogu, bo to szukanie Jego woli. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo...” J 12, 24

„Królestwo Boże będzie przywrócone w takiej mierze, w jakiej będziemy potrafili o nim świadczyć”. Sługa Boży Giuseppe Lazzati

 Ps. Obumieranie daje możliwość na to, że ziarno nie zostanie samo. ks. Rafał Jarosiewicz

”To mówi Pan: Na pustynię chcę ją wyprowadzić i mówić do jej serca. I będzie Mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju”. Oz 2, 16 b. 17 b

„Stopień nowości i odnowieńczej siły jest wprost proporcjonalny do stopnia złożonej ofiary!” Sługa Boży Giuseppe Lazzati

Ps. Pan Bóg ma pomysł na formację naszego serca i umysłu, chodzi tylko o to by się Mu poddać w tym prowadzeniu. ks. Rafał Jarosiewicz

”Miriam i Aaron mówili źle o Mojżeszu z powodu Kuszytki, którą wziął za żonę”. Lb 12, 1

„Powinniśmy też umieć odrzucić wszelką pokusę kompensacji, a do tego popycha nas natura pod pretekstem „to nie grzech”. Sługa Boży Giuseppe Lazzati

Ps. Nawet biblijni bohaterowie mają spory problem, aby trzymać język za zębami. ks. Rafał Jarosiewicz

”Gdy Mojżesz usłyszał, że lud narzeka rodzinami, każda u wejścia do swego namiotu, wtedy rozpalił się potężny gniew Pana”. Lb 11, 10

„Gdy króluje we mnie moje zmysłowe ja - to z łatwością skłaniam się ku temu co lubię, zamiast ku temu co dla mnie korzystne”. Sługa Boży Giuseppe Lazzati

Ps. Bóg lubi, kiedy człowiek zadaje Mu pytania, a nie kiedy narzeka. ks. Rafał Jarosiewicz

”Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg..” Dn 7, 9

„Chrystus przyjdzie do ciebie, jeśli przygotujesz mu u siebie godne mieszkanie”. Sługa Boży Giuseppe Lazzati

Ps. Kiedy wchodzisz w bliską obecność Boga, możesz widzieć to, co niewidzialne dla oczu. ks. Rafał Jarosiewicz

”Nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden drugiemu. Będziesz się bał Boga twego, bo Ja jestem Pan, Bóg wasz!” Kpł 25, 17
”Owocem pokory jest szczerość — całkowita szczerość wobec samych siebie, zdolna wydobyć na światło dzienne to, co głęboko skrywamy”. Sługa Boży Giuseppe Lazzati

Ps. Bojaźń Boża nie jest tym samym co lęk przed Bogiem. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus, przyszedłszy do swego rodzinnego miasta, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli?” Mt 13, 54 – 55 a

„Naśladując Chrystusa w każdej z cnót oraz przestrzegając ślubów stajemy się osobami konsekrowanymi”. Sługa Boży Giuseppe Lazzati

 Ps. Wiele rzeczy, które czyni Jezus wprawia w osłupienie. ks. Rafał Jarosiewicz

Top