SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (631)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych”. Mdr 3, 9

„Najboleśniej ranią mnie grzechy nieufności”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Z zaufaniem Bogu wiążą się Jego obietnice wobec człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu”. Łk 17, 2 b - 3

„Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa...”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Jezus kreśląc całą teologię przebaczenia pragnie, aby człowiek przebaczał zawsze. Przebaczenie to nie jest zapomnienie. ks. Rafał Jarosiewicz

”Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich”. Mdr 6, 12 a. 14

„O, gdyby dusze chciały słuchać głosu mego, kiedy przemawiam w głębi ich serca, w krótkim czasie doszłyby do szczytu świętości”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Do wstawania dla mądrości „o świcie” przypisane są obietnice i łaski. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków”. Łk 16, 9

„Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia mojego w dzień sądu”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Trudno nam uwierzyć, że pozyskiwanie przyjaciół może się odbywać przez niegodziwą mamonę. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bracia, jestem co do was przekonany, że pełni jesteście szlachetnych uczuć, ubogaceni wszelką wiedzą, zdolni do udzielania sobie wzajemnie upomnień”. Rz 15, 14

„Nie mogę karać, choćby ktoś był największym grzesznikiem, jeżeli on się odwołuje do mej litości...”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Upomnienie braterskie to jedna z najbardziej zaniedbanych sfer w życiu duchowym, ponieważ współcześni chrześcijanie często rozmawiają o innych, zamiast rozmawiać wprost z nimi. ks. Rafał Jarosiewicz

”Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?” 1 Kor 3, 16

„Powiedz, córko moja, że jestem miłością i miłosierdziem samym. Kiedy dusza zbliża się do mnie z ufnością, napełniam ją takim ogromem łaski, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie może, ale promieniuje na inne dusze”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Ze świątyni Boga można usłyszeć Jego głos. Wystarczy zaglądać do jej wnętrza. ks. Rafał Jarosiewicz

”Bracia: Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo”. Rz 13, 8

„Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Miłość jest sposobem na wypełnienie prawa, które dał człowiekowi Bóg. ks. Rafał Jarosiewicz

„Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym”. Łk 14, 15

„Na ukaranie mam wieczność, a teraz przedłużam im czas miłosierdzia, ale biada im, jeżeli nie poznają czasu nawiedzenia mego”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Cel życia człowieka to wejście na wielką ucztę przygotowaną w niebie przez Boga, na zawsze. ks. Rafał Jarosiewicz

„Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, niech ożyje serce szukających Boga. Bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi”. Ps 69, 33 - 34

„Niechaj się nie lęka do mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna, a choćby miała więcej grzechów niż piasku na ziemi, utonie wszystko w otchłani miłosierdzia mojego”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Szczególnie cenne dla Boga są osoby, które w Nim złożyły swoją ufność. ks. Rafał Jarosiewicz

”Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. Mt 23, 11 - 12

„Największa nędza nie powstrzymuje mnie od połączenia się z duszą, ale gdzie pycha, tam mnie nie ma”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Po obietnicy uniżenia jest Boża obietnica wywyższenia. ks. Rafał Jarosiewicz

Top