SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (690)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Błogosławiony lud, który umie się cieszyć i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności. Cieszą się zawsze Twym imieniem, wywyższa ich Twoja sprawiedliwość”. Ps 89, 16 - 17

„Wdzięczność jest tym, co najbardziej przyciąga łaski Boże. Gdy dziękujemy za dobrodziejstwa, Bóg jest wzruszony i spieszy, by dać nam dziesięć nowych łask”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Bóg dużo uwagi przykłada do autentycznej radości. ks. Rafał Jarosiewicz

”Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony”. Mk 1, 40 - 41

„Oto charakter Jezusa: obdarza po Bożemu, ale wymaga pokory serca”. św. Tereska z Lisieux

Ps. To od Jezusa zależy, czy cos się dokona, czy tez nie. Warto jednak do Niego przychodzić. ks. Rafał Jarosiewicz

”W owym czasie rzadko odzywał się Pan, a widzenia nie były częste. Samuel zaś spał w przybytku Pana, gdzie znajdowała się Arka Przymierza”. 1 Sm 3, 1 b. 3 a

„Kiedy czytam pewne traktaty duchowe mój biedny mały umysł męczy się szybko, zamykam uczoną księgę, która łamie mi głowę, a serce napełnia oschłością, i biorę Pismo Święte”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Bóg jest niezmienny, jeśli nie mówi to czasem dlatego, że my nie potrafimy przyjąć tego, co chce powiedzieć. ks. Rafał Jarosiewicz

„Heli odpowiedział: Idź w pokoju, a Bóg Izraela niech spełni prośbę twoją, jaką do Niego zaniosłaś. I poszła sobie ta kobieta: jadła i nie miała już twarzy tak smutnej jak przedtem”. 1 Sm 1, 17. 18 b

„Pokora nie polega na tym, by myśleć i mówić, że się jest pełnym błędów, ale na tym, by czuć się szczęśliwym, gdy inni tak myślą i mówią”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Słowo podarowane od Boga, przekazane dla innych, ma moc przemiany życia. ks. Rafał Jarosiewicz

„Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem”. Ps 116, 12 - 14

„Jezus uczynił ze mnie rybaka dusz, uczułam wielkie pragnienie, by pracować nad nawróceniem grzeszników, pragnienie tak żywe jak nigdy dotąd”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Wypełnianie ślubów dla Pana jest odpowiedzią na Jego miłość. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. J 1, 15

„Chciałabym przemierzyć ziemię, głosić Twe imię, Jezu, i zasadzić  na niewiernej ziemi drzewo Twego chwalebnego Krzyża”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Świadectwo Jana Chrzciciela dla niektórych to zbyt małe świadectwo. ks. Rafał Jarosiewicz

„Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę”. Mt 2, 10 - 11

„Jezu, ja jestem zbyt mała, by wielkich czynów dokonać, toteż moim szaleństwem jest ufność, że miłość Twa przyjmie mnie jako ofiarę”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Znaki potwierdzające misję, którą ma do spełnienia człowiek dają dużo radości. ks. Rafał Jarosiewicz

„Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce”. 1 J 3, 18 - 19

„Och! Ileż nas kosztuje, gdy chcemy dać Jezusowi wszystko, czego zażąda! Jakież to szczęście, że tyle nas to kosztuje”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Świadectwo życia otwiera na przyjęcie słów Ewangelii. ks. Rafał Jarosiewicz

„Rabbi! (to znaczy: Nauczycielu), gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego”. J 1, 38 b – 39 a

„Bóg pozwalał mi zawsze pragnąć tego, co chciał mi dać”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Zaproszenie, które kieruje Jezus sprawia, że zostajemy z Nim dłużej, niż przewidywaliśmy. ks. Rafał Jarosiewicz

„Wiecie, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty”. 1 J 3, 2 b - 3

„Bardzo się raduję, właśnie tym, że nie mam żadnej radości, ale Jezusowi tym sprawiam przyjemność”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Pokładanie nadziei w Bogu prowadzi do uświęcenia. ks. Rafał Jarosiewicz

Top