SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (538)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Zachęcam was jedynie, bracia, abyście coraz bardziej się doskonalili i starali zachować spokój, spełniać własne obowiązki i pracować własnymi rękami, jak to wam nakazaliśmy”. 1 Tes 4, 10 b – 11

„Nie jest pięknym to, co wydaje się piękniejsze, lecz to, czego pragnie Pan!” św. Bakhita

Ps. Praca nie jest karą za grzechy - była obecna już przed grzechem pierworodnym. ks. Rafał Jarosiewicz

”Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym”. Łk 21, 36

„Jestem do końca kochana i cokolwiek się zdarzy, jestem oczekiwana przez tę Miłość”. św. Bakhita

Ps. Nieustanna modlitwa to pragnienie Jezusa dla nas. ks. Rafał Jarosiewicz

”Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem”. Mt 24, 46 - 47

„Nie ma innej drogi – droga wyrzeczeń jest drogą naszego szczęścia”. Sługa Boży Giuseppe Lazzati

Ps. Wierność w zleconych przez Boga zadaniach jest Mu szczególnie miła. ks. Rafał Jarosiewicz

”Pamiętacie, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, abyśmy nikomu z was nie byli ciężarem. Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą”. 1 Tes 2, 9

„Obyśmy mogli powtórzyć za św. Ignacym; dawać bez oglądania się na koszty, walczyć bez zwracania uwagi na rany, pracować bez spoczynku”. Sługa Boży Giuseppe Lazzati

Ps. Świadectwo czasem może być uznane za przechwalanie się. ks. Rafał Jarosiewicz

”Pan skierował do mnie następujące słowa: Przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę”. Jr 1, 17

„To prawda, że wierność jest darem, a zatem nie jest zasługą, ale czyż nie możemy ufać, iż Król udzieli daru temu, kto go nie opuścił, kto nigdy nie odmówił Mu swego TAK?” Sługa Boży Giuseppe Lazzati

Ps. Kiedy Bóg wzywa człowieka - On wie, jakie zadania mu przygotował. ks. Rafał Jarosiewicz

”Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi”. Mt 23, 13 a

„Królestwo Chrystusa nie opiera się na zewnętrznych nakazach, ale żyje z wewnętrznych podbojów i rozszerza się na zewnątrz jedynie jako konsekwencja życia wewnętrznego”. Sługa Boży Giuseppe Lazzati

Ps. Bycie uczonym w Piśmie i faryzeuszem zamyka ludzi na królestwo Boże. Z tego trzeba się nawracać. ks. Rafał Jarosiewicz

”Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie”. Mt 16, 17

„Pokora i szczerość powinny iść w parze z otwartością serca”. Sługa Boży Giuseppe Lazzati

Ps. Bóg ma różny sposób objawiania swojej woli oraz swoich słów. On wie, co robi. ks. Rafał Jarosiewicz

”A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina”. J 2, 3

„Sądzę, że patrząc na Najświętszą Pannę w jej codziennym życiu otrzymujemy niezwykle dla nas cenny przykład, a jej wstawiennictwo nabiera wyjątkowego znaczenia”. Sługa Boży Giuseppe Lazzati

Ps. Maryja pierwsza dostrzega problem - warto Ją zapraszać na „wesele”. ks. Rafał Jarosiewicz

”Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie”. Mt 22, 37 - 38

„Miarą wielkiego serca nie jest rozmiar przedsięwzięć, ale zapał i wola, czyli miłość, z jaką przystępuje się do działania”. Sługa Boży Giuseppe Lazzati

Ps. W przykazaniu miłości Boga jest złożona obietnica, która mówi, że człowiek będzie mógł wypełniać to, czego oczekuje Bóg. ks. Rafał Jarosiewicz

”Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”. J 1, 48 b

„Często zdarza się, że święte rekolekcje nie dają takich owoców, jakich się po nich spodziewaliśmy, a to dlatego, że chowamy się sami przed sobą”. Sługa Boży Giuseppe Lazzati

Ps. Jezus, jeśli tylko się z Nim spotykamy, zaskakuje nas! ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 8 z 27
Top