SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (690)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida, wtedy rozkazał swemu synowi, Salomonowi, mówiąc: Ja wyruszam w drogę przeznaczoną ludziom na całej ziemi. Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem”. 1 Krl 2, 1 - 2

„Świat i jego honory, bogactwa, przyjemności - wszystko to się skończy”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Bóg zna doskonale nasz początek i koniec tu na ziemi. ks. Rafał Jarosiewicz

„Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość, a jego grzech zapomniany. Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, a w jego duszy nie kryje się podstęp”. Ps 32, 1 - 2

„Nawet grzech śmiertelny nie odebrałby mi ufności”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Pan odpuszcza nam winy, gdy ze skruchą do Niego przychodzimy w sakramencie Pokuty i Pojednania. ks. Rafał Jarosiewicz

„Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: Nie bój się, wierz tylko”. Mk 5, 36

„To, co jest naszym upokorzeniem teraz, staje się potem naszą chwałą, nawet jeszcze w tym życiu”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Jezus zachęcając do „posiadania” wiary pokazuje, że jest to decyzja człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz

”Wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą. Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczynił, a wszyscy się dziwili”. Mk 5, 19 b - 20

„Jezus chce uzależnić zbawienie dusz od naszych ofiar, naszej miłości”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Doświadczenie Boga w jakiejś sferze naszego życia domaga się składania świadectwa. ks. Rafał Jarosiewicz

„Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, radośnie śpiewajmy Mu pieśni”. Ps 95, 2

„Gdy nie mam sposobności, to przynajmniej mówię Jezusowi często, że Go kocham; to nic trudnego, a podtrzymuje ogień”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Stawanie przed obliczem Boga i radosne śpiewanie Mu pieśni jest wypełnianiem Słowa Bożego. ks. Rafał Jarosiewicz

„Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego”. Ps 51, 12 - 13

„Jezus płonie miłością do nas. Patrz na Jego godne uwielbienia Oblicze”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Bóg ma moc stworzenia w nas serca czystego i to On może dokonać naszej przemiany – tylko tak często za mało o to prosimy. ks. Rafał Jarosiewicz

”Pan posłał Mnie, abym ubogim głosił dobrą nowinę, więźniom głosił wolność”. Łk 4, 18

„Miłość dała mi klucz do mego powołania. Gdyby Miłość wygasła, Apostołowie przestaliby głosić Ewangelię”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Posłanie do głoszenia Dobrej Nowiny ma każdy wierzący na mocy chrztu, a mało kto się tym przejmuje. ks. Rafał Jarosiewicz

”Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym”. Dz 9, 17

„Podczas tych krótkich, pozostawionych nam jeszcze chwil nie traćmy czasu, zbawiajmy dusze”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Ananiasz na modlitwie usłyszał, co ma zrobić i przez niego Bóg otworzył oczy człowiekowi, który stał się największym ewangelizatorem świata. ks. Rafał Jarosiewicz

”Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I dodał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”. Mk 4, 8 - 9

„O, jak dobry jest Dobry Bóg. On dostosowuje doświadczenia do sił, które nam daje”. św. Tereska z Lisieux 

Ps. Okazuje się, że mając uszy, często nie potrafimy usłyszeć. ks. Rafał Jarosiewicz

”Poszedł Dawid i sprowadził z wielką radością Arkę Bożą z domu Obed-Edoma do Miasta Dawidowego. Ilekroć niosący Arkę Pana postąpili sześć kroków, składał w ofierze wołu i tuczne cielę”. 2 Sm 6, 12 b - 13

„Aby dojść do jakiegoś celu, trzeba używać odpowiednich środków”. św. Tereska z Lisieux

Ps. Starotestamentalnych ludzi ofiary bardzo dużo kosztowały. W naszym życiu, niestety, my często dajemy z tego, co nam zbywa. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 8 z 35
Top