SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (538)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”. Łk 11, 13
”Bóg działa i pracuje dla mnie we wszystkich rzeczach stworzonych na obliczu ziemi; Znaczy to, że postępuje On, jak ktoś pracujący”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Jezus wielokrotnie zachęca, aby prosić o Ducha Świętego. ks. Rafał Jarosiewicz

„Gdy Bóg przebaczył Niniwitom, nie podobało się to Jonaszowi i oburzył się”. Jon 4, 1
”Człowiek zły łatwo innych posądza o zło, podobnie jak ten, co ma zawroty głowy, myśli, że wszystko dookoła niego wiruje”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Kiedy Bóg przebacza człowiekowi konkretną rzecz, często trudno uwierzyć, że Bóg może to wybaczyć. ks. Rafał Jarosiewicz

„Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej”. Jon 3, 10

„Ten, kto popełnił błąd, niech nie upada na duchu, bo i błędy pomagają do zdrowia duszy”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Bóg dla człowieka zmienia plany. ks. Rafał Jarosiewicz

„Oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Łk 10, 25

„Jeżeli nieprzyjaciel stawia przed moimi oczami sprawiedliwość, przeciwstawiam mu natychmiast miłosierdzie; jeżeli miłosierdzie, to ja przeciwnie, przypominam sobie sprawiedliwość”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Jezus wielokrotnie odpowiada, nawet wtedy gdy jest wystawiany na próbę. ks. Rafał Jarosiewicz

„Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku”. Iz 5, 1

„Najbardziej boję się tych, którzy jedną ręką budują, a drugą burzą”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Winnicą, którą w sposób szczególny zajmuje się Bóg jest Jego lud. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bądź dobrej myśli, narodzie mój, pamiątko Izraela”. Ba 4, 5

„Synu mój, chcę, żebyś był uśmiechnięty i radosny w Panu. Ażebyś zaś mógł być zawsze pogodny i radosny, bądź zawsze pokorny i posłuszny”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Słowo Boże nieustannie podnosi człowieka, ukazując mu cel wszystkiego. ks. Rafał Jarosiewicz

„Panu, Bogu naszemu, należy się sprawiedliwość, nam zaś zawstydzenie oblicza, jak to jest obecnie, oraz każdemu człowiekowi ziemi judzkiej”. Ba 1, 15

„Zazwyczaj większe niebezpieczeństwo kryje się w lekceważeniu małych grzechów, niż bardzo wielkich”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Bóg z ogromną miłością patrzy i przychodzi do ludzi pokornego serca. ks. Rafał Jarosiewicz

„Zgromadził się cały lud jak jeden mąż na placu przed Bramą Wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi”. Ne 8, 1

„Nie obfitość wiedzy, ale jej wewnętrzne odczuwanie i smakowanie zadowala i nasyca duszę”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Każda historia opisana w Słowie Bożym ma głęboki sens, nawet jeśli my tego sensu osobiście nie dostrzegamy. ks. Rafał Jarosiewicz

”Lecz król mi rzekł: „Czemu tak smutno wyglądasz? Przecież nie jesteś chory. Nie, pewnie masz jakieś wewnętrzne zmartwienie”. Ne 2, 2

„Burza, która bez naszej winy przeciw nam się sroży, jest zapowiedzią rychłej korzyści w przyszłości”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Bardzo często smutek pomaga nam dostrzec problem, który przeżywamy. ks. Rafał Jarosiewicz

„I tak liczne ludy i mnogie narody przychodzić będą, aby szukać Pana Zastępów w Jeruzalem i zjednać sobie przychylność Pana”. Za 8, 22

„Pracownicy w Winnicy Pańskiej jedną tylko nogą powinni stać na ziemi, drugą zaś winni trzymać podniesioną i gotową do wyruszenia w drogę”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Poszukiwanie sensu życia i głębi relacji z Bogiem jest mocno wpisane w egzystencję człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 6 z 27
Top