SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1383)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana. Ciężko mnie Pan ukarał, ale na śmierć nie wydał”. Ps 118, 16 - 18
”Błogosławieni my, jeśli ogień świętej miłości mistycznie nas spala, tak iż umarli dla wszystkich i dla wszystkiego, nie mamy nic innego przed oczyma jak tylko Boga”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Ktoś w Piśmie Świętym napisał, że Pan go ukarał – jak śmiał? Oczywiście to ironia. ks. Rafał Jarosiewicz
”A Jezus rzekł do nich: Dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli Mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”. J 21, 5 – 6 a
”Jakże radują naszego ducha tajemnice zmartwychwstania!” św. Kasper del Bufalo
Ps. Słuchając, gdzie mamy zarzucać sieci, jest szansa na dobry połów. ks. Rafał Jarosiewicz
”Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam!” Łk 24, 35 - 36
”Śmiało, stańmy z Jezusem na górze Tabor czy w Ogrodzie Oliwnym; najwięcej jednak razy na górze kochających, którą jest Kalwaria”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Rozmowy o Jezusie powodują, że Jezus sam przychodzi. ks. Rafał Jarosiewicz
”Na to On rzekł do nich: O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?” Łk 24, 25 - 26
”W wewnętrznych cierpieniach spójrz na Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Wzmocnij swoją wiarę i nadzieję”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Jezus mówiąc do swoich uczniów nie przebiera w słowach. ks. Rafał Jarosiewicz
”Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, według nadziei pokładanej w Tobie”. Ps 33, 20. 22
”Służ Bogu z radością; ufaj Jego łaskawości”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Dopóki żyjemy na tym świecie, nieustannie będziemy oczekiwać Pana. ks. Rafał Jarosiewicz
”Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, mówię do Pana: Ty jesteś Panem moim. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza”. Ps 16, 1 b – 2 a
”Oddaję siebie samego i wszystko, co moje w ręce Boga pewny, że On jest Ojcem wszystkich”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Jeżeli wierzę, to wierzę, że Pan mój los zabezpiecza. ks. Rafał Jarosiewicz
”Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu”. J 20, 1
”Raduj się w Panu, wypełniając pogodnie Jego ukochaną wolę i z przyjemnością jej się poddawaj”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Kamień odsunięty od grobu, w przypadku Ewangelii, bardzo wiele znaczy. ks. Rafał Jarosiewicz
”Tak mówi Pan: Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko!” Iz 55, 1
”Przyglądajmy się nieustannie w Ranach Jezusa Chrystusa i tam, w tym świętym ustroniu, zapalajmy się do błogosławionej Wieczności. Krzyż jest wielką Szkołą”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Boża logika jest przedziwna – kupować bez pieniędzy. ks. Rafał Jarosiewicz
”Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”. J 18, 26 - 27
”Słuchaj głosu Boga u stóp Krzyża”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Niektóre słowa można usłyszeć tylko stojąc pod krzyżem. ks. Rafał Jarosiewicz
”Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych”. Iz 61, 1 a b
”Wiedz, że powołania wymagają odwagi i stanowczości. Powołania pochodzą od Boga”. św. Kasper del Bufalo
Ps. Bóg powołuje każdego człowieka i daje mu misję. ks. Rafał Jarosiewicz
Strona 3 z 70

Top