SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (538)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”On widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy”. Łk 5, 20

„Jeżeli wyznanie grzechów przynosi tyle ukojenia, to o ileż więcej przyniesie obmycie ich przez dobre uczynki!” św. Jan Chryzostom

Ps. Głęboka wiara – takiej właśnie oczekuje od nas Chrystus. ks. Rafał Jarosiewicz

”Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do was”. 2 P 3, 9 a

„Jeżeli będziesz wierzył tylko temu, co widzisz oczyma, a powątpiewać będziesz o Bogu, aniołach, o umyśle i duszy, utracisz tym sposobem wszelkie podstawy prawdy”. św. Jan Chryzostom

Ps. Nawet nie rozumiejąc Boga w Jego działaniu, nasz Pan nie przestaje realizować swojego planu wobec nas. ks. Rafał Jarosiewicz

”On leczy złamanych na duchu i przewiązuje im rany. On liczy wszystkie gwiazdy i każdej nadaje imię”. Ps 147, 3 - 4

„Gdybyś mógł cielesnymi oczyma dostrzec piękno duszy, śmiałbyś się z wszelkich wzorów doczesnych: tak one blado odzwierciedlają urodę duchową”. św. Jan Chryzostom

Ps. Kiedy jesteśmy złamani na duchu Słowo Boże wskazuje, że Bóg w sposób szczególny nami się wtedy zajmuje. ks. Rafał Jarosiewicz

”Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja”. Łk 1, 26 - 27

„Ponieważ niegdyś Ewę, gdy była jeszcze dziewicą, zwiódł ku złemu diabeł; przeto Marię jako Dziewicę obdarzył dobrą wieścią anioł Gabriel”. św. Jan Chryzostom

Ps. Misja, którą nadaje Bóg jest zawsze związana z konkretnym planem do wykonania. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie”. Mt 7, 21

„Bóg nie dlatego zagroził nam piekłem, żeby chciał nas do niego wtrącić, ale by nas skłonić do wyzwolenia się z tyranii piekła”. św. Jan Chryzostom

Ps. Można zwracać się do Jezusa i nie spełniać woli Ojca, który jest w niebie, ale wtedy człowiek nie może liczyć na nagrodę. ks. Rafał Jarosiewicz

”Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: Żal Mi tego tłumu. Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze”. Mt 15, 32

„Nie tylko dzięki łasce Bożej, ale i wskutek własnych uczynków mamy być synami Bożymi”. św. Jan Chryzostom

Ps. Troska Jezusa o człowieka dotyczy każdej sprawy jego życia. ks. Rafał Jarosiewicz

”Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli”. Łk 10, 23 b - 24

„Nazywamy się „wiernymi“ nie tylko dlatego, że wierzymy, ale i dlatego, że Bóg nam powierzył tajemnice”. św. Jan Chryzostom

Ps. To Bóg wybiera to, co, komu i jak chce objawiać. To On wybiera także czas. ks. Rafał Jarosiewicz

”Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go”. Mt 8, 5 - 7

„Wiara sama nie wystarcza. I szatany drżą przed Bogiem, a przecież doznają kary Bożej”. św. Jan Chryzostom

Ps. Setnik z Kafarnaum uczy nas, współczesnych, zwracania się do Jezusa, nawet w ciężkich sprawach. ks. Rafał Jarosiewicz

”Bracia: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa. Nieustannie dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie”. 1 Kor 1, 3

„Łaska Boża często działa i przez ludzi niegodnych, aby innym dobrze czyniła”. św. Jan Chryzostom 

Ps. Nieustanne dziękczynienie – sposób na przeżywanie naszego życia. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych”. Łk 21, 34 a

„Kto szuka rzeczy ziemskich zamiast niebiańskich, utraci jedne i drugie. Kto zaś przenosi rzeczy niebiańskie nad ziemskie, zyska jedne i drugie”. św. Jan Chryzostom

Ps. Serce ucznia Chrystusa może być „ociężałe”, jednak przed tym przestrzega Jezus. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 3 z 27
Top