Kurs Biblijny: Bóg radzi (566)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Jezus stawia trudne pytania dla Żydów, odnosząc się do życiowych przykładów Mt 18, 12 „Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała?”

Jedna z misji Syna Człowieczego Mt 18, 11 „Albowiem Syn Człowieczy przyszedł ocalić to, co zginęło”.

Przy okazji zgorszeń Jezus mówi o roli aniołów Mt 18, 10 „Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mego, który jest w niebie”.

Jezus używa przenośni, aby człowiek jeszcze więcej pojął, jak ważne jest odrzucenie grzechu Mt 18, 9 „I jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do życia, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego”.

Zrezygnowanie z czegoś, co powoduje grzech, jest niewspółmierne z wielką obietnicą, którą składa Bóg Mt 18, 8 „Otóż jeśli twoja ręka lub noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie wejść do życia ułomnym lub chromym, niż z dwiema rękami lub dwiema nogami być wrzuconym w ogień wieczny”.

 Jezus każe nam unikać zgorszeń Mt 18, 7 „Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie”.

Bez miłosierdzia Bożego wszyscy powinniśmy mieć przygotowany kamień młyński dla siebie Mt 18, 6 „Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza”.

Przyjąć dziecko to przyjąć samego Boga Mt 18, 5 „I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje”.

Pan Bóg szczególnie ceni uniżenie Mt 18, 4 „Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim”.

Dziecko w Izraelu do 12-ego roku życia nie musi zachowywać prawa. Jezus stawiając je na środku powiedział coś bardzo ważnego Mt 18, 3 „Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci. Nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”.

Strona 5 z 29
Top