Kurs Biblijny: Bóg radzi (662)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Jezus jasno ocenia rzeczywistość, z którą przychodzi Mu się zmierzyć Mt 23, 1 – 2 „Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze”.

Miłość Boga wyraża się w miłości do człowieka, choć sposobów na to nie da się wyliczyć Mt 22, 39 „Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”.

Bóg mówiąc o miłości daje nam obietnicę możliwości wypełnienia tego Mt 22, 37 – 38 „On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie”.

Kiedy zadajemy Bogu pytanie: Co jest najważniejsze? - słyszymy tą samą, niezmienną, odpowiedź od dwóch tysięcy lat: Miłość Mt 22, 34 – 36 „Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał, wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”

Gdy faryzeusze się zbierają Jezus zadaje im pytania Mt 22, 41 – 42 „Gdy faryzeusze byli zebrani, Jezus zadał im takie pytanie: Co sądzicie o Mesjaszu? Czyim jest synem? Odpowiedzieli Mu: Dawida”.

Jezusowa nauka budziła i budzi zdumienie do dziś Mt 22, 33 „A tłumy, słysząc to, zdumiewały się nad Jego nauką”.

Niektóre sprawy z rzeczywistości nieba możemy wiedzieć już dziś Mt 22, 30 „Przy zmartwychwstaniu bowiem nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie Boży w niebie”.

Jezus w wielu sytuacjach wskazuje sprawy, których inni nie chcą usłyszeć Mt 22, 29 „Jezus im odpowiedział: Jesteście w błędzie, nie znając Pisma ani mocy Bożej”.

Po niektórych wypowiedziach Jezusa część Jego słuchaczy odchodzi Mt 22, 22 „Gdy to usłyszeli, zmieszali się i zostawiwszy Go, odeszli”.

Jezus uczy umiejętności oddawania podatków odpowiednim władzom oraz znalezienia właściwego miejsca dla Boga w swoim życiu Mt 22, 19 – 21 „Pokażcie Mi monetę podatkową! Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.

Strona 5 z 34
Top