Kurs Biblijny: Bóg radzi (712)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Zadziwienie zbawionych będzie duże Mt 25, 37 – 39 „Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? Lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”

Uczynki pozwalające znaleźć się w grupie zbawionych Mt 25, 35 – 36 „Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.

Strona prawa w Piśmie Świętym zawsze związana była z dobrem Mt 25, 34 „Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!”

Dla Boga miejsce ma znaczenie Mt 25, 33 „Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie”.

Mowa o sądzie Bożym to nie jest abstrakcja Mt 25, 32 „I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów”.

Bóg mówi, w jaki sposób Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Mt 25, 31 „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały”.

Bóg rozdziela talenty według zdolności, wiedząc kto ile może pomnożyć Mt 25, 15 „Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał”.

Zachęta do czuwania to zachęta na każdy dzień Mt 25, 13 „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

Przygotowanie na spotkanie z Jezusem ma wiązać się w naszym życiu z posiadaniem „oliwy” Mt 25, 1 – 4 „Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach”.

Jezus wiele razy przestrzega przed tym miejscem Mt 24, 51 „Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

Strona 5 z 36
Top