Kurs Biblijny: Bóg radzi (656)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

W niektórych sytuacjach Żydzi już wcześniej planowali zabicie Jezusa Mt 21, 46 „Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka”.

Jezus mówiąc przypowieści adresuje je do konkretnych osób Mt 21, 45 „Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówił”.

Bóg czeka na owoce, w innym wypadku zabiera Królestwo Boże Mt 21, 43 „Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”.

Bóg w określonym czasie posyła swoje sługi, aby „zweryfikowali” naszą pracę Mt 21, 34 „Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny”.

Nie ten, kto obiecuje coś Bogu i tego nie robi otrzymuje niebo, a ten kto nawet jeśli nie obieca, zmienia zdanie Mt 21, 28 – 31 „Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego”.

Odpowiedź dawana Jezusowi często zmusza do zmiany stanowiska Mt 21, 25 – 27 „Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą: Jeśli powiemy: z nieba, to nam zarzuci: Dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy: od ludzi – boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: Nie wiemy. On również im odpowiedział: Więc i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię”.

Jezus odpowiedzi na pytania, które Mu stawiamy, często warunkuje naszymi odpowiedziami, które Mu dajemy Mt 21, 24 „Jezus im odpowiedział: Ja też zadam wam jedno pytanie: jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię”.

Pytania wobec cudów Jezusa często wynikają z zaciekawienia Mt 21, 23 „Gdy przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?”

Jezus pragnie, abyśmy się modlili z wiarą, abyśmy otrzymywali Mt 21, 22 „I otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie”.

Głęboka wiara ma moc przenoszenia gór Mt 21, 21 „Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę, a nie zwątpicie, to nie tylko z figowym drzewem to uczynicie, ale nawet jeśli powiecie tej górze: Podnieś się i rzuć się w morze!, stanie się”.

Strona 6 z 33
Top