Kurs Biblijny: Bóg radzi (713)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Rozpoznanie znaków czasu pomoże nam zrozumieć, jak blisko jest paruzja Mt 24, 33 – 34 „Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie”.

Bóg uczy nas rozpoznawać znaki czasu przez podobieństwo Mt 24, 32 „A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato”.

Aniołowie będą gromadzić wybranych na ucztę Baranka Mt 24, 31 „Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego”.

Bóg objawia nam, jak będą wyglądały czasy ostateczne Mt 24, 29 – 30 „Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą”.

Znaki i cuda, jak przestrzega nas Bóg, mogą się także dokonywać nie tylko w imię Jezusa, ale wtedy pochodzą od złego Mt 24, 24 „Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych”.

Jezus przepowiada, że będzie taki czas, w którym wielu będzie podszywać się pod fałszywych Mesjaszy Mt 24, 23 „Wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz albo: Tam, nie wierzcie”.

Z powodu wybranych czas boleści będzie skrócony Mt 24, 22 „Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony”.

Jezus ogromną wagę przywiązuje do wytrwałości Mt 24, 13 „Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”.

Nieprawość powoduje, że ziębnie miłość Mt 24, 12 „A ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu”.

W czasach ostatecznych wielu fałszywych proroków w proch obróci wielu Mt 24, 11 „Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą”.

Strona 6 z 36
Top