Kurs Biblijny: Bóg radzi (662)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Jezus wie dokładnie, co Go czeka i przygotowuje swoich uczniów na to, co zapowiada Mt 20, 17 – 19 „Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.

Bóg inaczej patrzy na wiele spraw, niż my Mt 20, 16 „Tak ostatni będą pierwszymi a pierwsi ostatnimi”.

Wieczór to w Biblii także moment otrzymania wypłaty Mt 20, 8 „A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych!”

Jezus do pracy w swojej winnicy szuka ludzi w każdej chwili, niezależnie od godziny, która wybiła Mt 20, 6 „Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?”

Bóg w Jezusie, kiedy widzi naszą bezczynność, nie pozostawia nas bez zaproszenia Mt 20, 3 - 4 „Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”.

Jezus umawia się z nami o konkretne rzeczy, tylko świat sprawia, że o wielu „ustaleniach” podjętych z Jezusem zapominamy Mt 20, 2 „Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy”.

Jezus, żebyśmy coś mogli zrozumieć, często daje krótki komentarz „teologiczny”, a potem rozświetla to przykładami Mt 20, 1 „Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy”.

Bóg nieco inaczej patrzy na świat i człowieka, niż każdy z nas Mt 19, 30 „Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”.

Do pójścia za Jezusem jest przywiązana obietnica Mt 19, 28 – 29 „Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy”.

Apostołowie również mają pytania do Jezusa i stawiają je bardzo jasno. To nie tylko ludzie z ulicy zadają pytania Jezusowi Mt 19, 27 „Wtedy Piotr rzekł do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?”

Strona 8 z 34
Top