Kurs Biblijny: Bóg radzi (566)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Kiedy Bóg przychodzi ze Swoją łaską - trochę zadziwienia jest, ale i wielkie uwielbienie Mt 15, 31 „Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela”.

Kiedy siedzisz w swojej misji cuda dzieją się na twoich oczach Mt 15, 30 „I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił”.

Jezus czasami „siedzi” - warto uczyć się tego, szczególnie odkrywając u siebie „syndrom niespokojnych nóg” Mt 15, 29 „Stamtąd podążył Jezus dalej i przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział”.

Dialog z Jezusem prowadzi do uzdrowienia Mt 15, 27 – 28 „A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa”.

Akt wiary i upadnięcie przed Jezusem rodzi odpowiedź Boga Mt 15, 25 – 26 „A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: Panie, dopomóż mi! On jednak odparł: Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom”.

Jezus odpowiada na wołanie Swoim słowem Mt 15, 24 „Lecz On odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”.

Poganie uczą nas, jak mieć relację z Jezusem, kiedy nie odpowiada Mt 15, 23 „Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami!”

Poganie wiedzą, gdzie szukać rozwiązania swoich problemów Mt 15, 22 „A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”.

Jezus, kiedy wygłosi nauki, idzie dalej Mt 15, 21 „Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w strony Tyru i Sydonu”.

Różne zwyczaje, nawet zaniedbane, które ustanowił człowiek nie czynią nas nieczystymi Mt 15, 20 „To właśnie czyni człowieka nieczystym. To zaś, że się je nie umytymi rękami, nie czyni człowieka nieczystym”.

Strona 8 z 29
Top