Kurs Biblijny: Bóg radzi (656)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Od zawsze za Jezusem chodziły tłumy Mt 19, 2 „Poszły za Nim wielkie tłumy, i tam ich uzdrowił”.

Jezus do różnych rzeczy porównuje królestwo niebieskie, aby pomóc nam je zrozumieć Mt 18, 23 „Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami”.

Stawiając Jezusowi pytania, musimy być przygotowani, że odpowiedzi będą nieco inne, niż liczymy Mt 18, 21 – 22 „Wtedy Piotr podszedł do Niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy”.

Warto zbierać się w imię Jezusa, ponieważ wtedy On dołącza Mt 18, 20 „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.

Jezus do prośby przynajmniej we dwójkę i w zgodności przywiązuje niesamowite łaski Mt 18, 19 „Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie”.

Jezus daje Apostołom, po wszystkie czasy, władzę związywania i rozwiązywania  Mt 18, 18 „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Zwracając komuś uwagę, gdy ktoś nie usłucha, Jezus daje dalsze wskazania – ktoś kto jest dla nas, jak poganin i celnik ma być szczególnie kochany, bo tak kochał te osoby Jezus Mt 18, 17 „Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik!”

Jezus podaje bardzo konkretne zasady upominania Mt 18, 15 - 16 „Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa”.

Pragnienie Boga to zbawienie wszystkich ludzi - bez wyjątku Mt 18, 14 „Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych”.

 „Pozornie stracić” dziewięćdziesiąt dziewięć owiec, by zyskać jedną zagubioną – oto metoda pracy Boga Mt 18, 13 „A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam: cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały”.

Top