Kurs Biblijny: Bóg radzi (566)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Bóg nadając misję ukazuje zakres realizowania jej, podobnie jak w życiu Piotra Mt 16, 19 „I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Rozmowa z Jezusem, tak jak w przypadku Piotra, może nadać misję Mt 16, 18 „Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”.

Szymon Piotr staje się wzorem w odkrywaniu kim jest Jezus Mt 16, 16 – 17 „Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci teg  ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie”.

Ludzie dając różne odpowiedzi Jezusowi, na zadane przez Niego pytania, sami określają swój stosunek do Niego Mt 16, 14 „A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.

Jezus zadając pytania liczy, że w odpowiedzi której Mu udzielamy usłyszymy odpowiedź dla siebie Mt 16, 13 „Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”

Jezus mówi o wystrzeganiu się nauki faryzeuszów Mt 16, 12 „Wówczas zrozumieli, że mówił o wystrzeganiu się nie kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów”.

Ludzie zastanawiający się nad „brakiem chleba” nazywani są przez Jezusa ludźmi małej wiary Mt 16, 8 „Jezus, poznawszy to, rzekł: Ludzie małej wiary, czemu zastanawiacie się nad tym, że nie wzięliście chleba?”

Apostołowie często zatrzymują się na problemach zapominając, że obok siebie mają Boga, który te problemy rozwiązuje Mt 16, 7 „Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili: Nie wzięliśmy chleba”.

Jezus często przestrzega swoim słowem Mt 16, 6 „Jezus rzekł do nich: Uważajcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów!”

Apostołowie wiele spraw przeżywali podobnie jak my, mając podobne zachowania Mt 16, 5 „Przeprawiając się na drugi brzeg, uczniowie zapomnieli wziąć z sobą chleba”.

Strona 7 z 29
Top