Kurs Biblijny: Bóg radzi (662)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Niektórych cuda i znaki Bożej mocy oburzają Mt 21, 15 „Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie – widząc cuda, które uczynił, i dzieci wołające w świątyni: Hosanna Synowi Dawida – oburzyli się”.

Warto w świątyni podchodzić do Jezusa Mt 21, 14 „W świątyni podeszli do Niego niewidomi i chromi, i uzdrowił ich”.

Świątynia to miejsce przede wszystkim modlitwy Mt 21, 13 „I rzekł do nich: Napisane jest: Mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinię zbójców”.

Niektóre awantury są potrzebne Mt 21, 12 „A Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni; powywracał stoły zmieniających pieniądze oraz ławki tych, którzy sprzedawali gołębie”.

Nawet tłum co nieco wie o Jezusie Mt 21, 11 „A tłumy odpowiadały: To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei”.

Jezus wjeżdżając do Jerozolimy staje się znakiem dla miasta Mt 21, 10 „Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: Kto to jest?”

Tłum wydaje się być zaprzyjaźniony z Jezusem – jednak do czasu Mt 21, 8 „A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze”.

Wiele razy uczniowie robią dokładnie to, co polecił im Pan, i w ten sposób oglądają chwałę Bożą Mt 21, 6 „Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił”.

Niektóre rzeczy stają się, aby spełniły się słowa proroka Mt 21, 4 „Stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka”.

Jezus często korzysta z daru proroctwa Mt 21, 1 – 2 „Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie!”

Strona 7 z 34
Top