Kurs Biblijny: Bóg radzi (712)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Dotyk Jezusa jest często wynikiem wołania Mt 20, 34 „Jezus więc zdjęty litością dotknął ich oczu, a natychmiast przejrzeli i poszli za Nim”.

Wobec wołania Jezus nie przechodzi obojętnie Mt 20, 32 – 33 „Jezus przystanął, kazał ich przywołać i zapytał: Cóż chcecie, żebym wam uczynił? Odpowiedzieli Mu: Panie, żeby się oczy nasze otworzyły”.

Najgłębszych pragnień serca, które ma człowiek, nie jest w stanie zagłuszyć nawet tłum gapiów Mt 20, 31 „Tłum nastawał na nich, żeby umilkli; lecz oni jeszcze głośniej wołali: Panie, ulituj się nad nami, Synu Dawida!”

Kiedy wyczuwamy obecność Jezusa, warto na wzór niewidomych wołać do Niego Mt 20, 30 „A oto dwaj niewidomi, którzy siedzieli przy drodze, słysząc, że Jezus przechodzi, zaczęli wołać: Panie, ulituj się nad nami, Synu Dawida!”

W misji Jezusa bardzo często towarzyszą Mu ludzie Mt 20, 29 „Gdy wychodzili z Jerycha, towarzyszył Mu wielki tłum ludu”.

Pragnienie bycia pierwszym w Jezusowej nauce oznacza bycie niewolnikiem Mt 20, 27 – 28 „A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.

Jezus indywidualnie tłumaczy swoim uczniom różne rzeczy Mt 20, 25 – 26 „A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą”.

Wśród Apostołów występuje dużo emocji Mt 20, 24 „Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci”.

Jezus wysłuchuje wszystkich pragnień. Jeśli tylko pozwolimy Mu się wypowiedzieć, daje nam odpowiedź, dlaczego niektórych nie spełnia Mt 20, 21 – 23 „On ją zapytał: Czego pragniesz? Rzekła Mu: Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. Odpowiadając Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić? Odpowiedzieli Mu: Możemy. On rzekł do nich: Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował”.

Nie wszystkie prośby Jezus spełnia Mt 20, 20 „Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła”.

Strona 10 z 36
Top