Kurs Biblijny: Bóg radzi (566)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Jezus indywidualnie tłumaczy swoim uczniom różne rzeczy Mt 20, 25 – 26 „A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą”.

Wśród Apostołów występuje dużo emocji Mt 20, 24 „Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci”.

Jezus wysłuchuje wszystkich pragnień. Jeśli tylko pozwolimy Mu się wypowiedzieć, daje nam odpowiedź, dlaczego niektórych nie spełnia Mt 20, 21 – 23 „On ją zapytał: Czego pragniesz? Rzekła Mu: Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. Odpowiadając Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić? Odpowiedzieli Mu: Możemy. On rzekł do nich: Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował”.

Nie wszystkie prośby Jezus spełnia Mt 20, 20 „Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła”.

Jezus wie dokładnie, co Go czeka i przygotowuje swoich uczniów na to, co zapowiada Mt 20, 17 – 19 „Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.

Bóg inaczej patrzy na wiele spraw, niż my Mt 20, 16 „Tak ostatni będą pierwszymi a pierwsi ostatnimi”.

Wieczór to w Biblii także moment otrzymania wypłaty Mt 20, 8 „A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych!”

Jezus do pracy w swojej winnicy szuka ludzi w każdej chwili, niezależnie od godziny, która wybiła Mt 20, 6 „Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?”

Bóg w Jezusie, kiedy widzi naszą bezczynność, nie pozostawia nas bez zaproszenia Mt 20, 3 - 4 „Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”.

Jezus umawia się z nami o konkretne rzeczy, tylko świat sprawia, że o wielu „ustaleniach” podjętych z Jezusem zapominamy Mt 20, 2 „Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy”.

Strona 3 z 29
Top