Kurs Biblijny: Bóg radzi (713)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Przyjmowania woli Bożej możemy nauczyć się od Jezusa na modlitwie Mt 26, 39 „I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty”.

Czuwanie z Jezusem zakłada „trochę” wysiłku Mt 26, 38 „Wtedy rzekł do nich: Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!”

Jezus nie wszystkim pokazuje wszystko. Nie bądź zazdrosny, że do czegoś nie zostałeś wybrany Mt 26, 37 „Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę”.

Chcesz być podobny do Jezusa? Niech inni widzą cię na modlitwie Mt 26, 36 „Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił”.

Jedenastu na dwunastu uczniów Pana Jezusa zdradziło Go – w której jesteś grupie? Mt 26, 35 „Na to Piotr: Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie. Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie”.

Bóg posługuje się czasem nawet „kogutem” Mt 26, 34 „Jezus mu rzekł: Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz”.

Słowa: nigdy, zawsze i wszędzie - zarezerwowane są dla Pana Boga – pamiętaj o tym Mt 26, 33 „Odpowiedział Mu Piotr: Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię”.

Jezus wiedząc o tym, że zmartwychwstanie pokazuje, gdzie uczniowie mają Go szukać Mt 26, 32 „Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei”.

Jezus pokazuje, co dzieje się z owcami, gdy uderzony zostaje pasterz Mt 26, 31 „Wówczas Jezus rzekł do nich: Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. Bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada”.

Jezus zapowiada miejsce, w którym z nami będzie pił owoc winnego krzewu Mt 26, 29 „Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego”.

Strona 3 z 36
Top