SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (270)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„wyruszywszy, (ten) pięć talentów (co wziął), zaczął działać nimi i zyskał inne pięć”. (Według Mateusza 25, 16)

„Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przychodzi królestwo Boga, odpowiedział im i rzekł: Nie przychodzi królestwo Boga (do) zaobserwowania. Ani powiedzą: Oto tu, lub: Tam. Oto bowiem królestwo Boga wewnątrz was jest”. (Według Łukasza 7, 20 – 21)

„w każdym dziękujcie, to bowiem wolą Boga w Pomazańcu Jezusie względem was”. (Do Tesaloniczan I 5, 18)

„Uważajcie na siebie. Jeśli zgrzeszy brat twój, upomnij go, i jeśli zmieni myślenie, odpuść mu”. (Według Łukasza 17, 3)

„I ja wam mówię, sobie uczyńcie przyjaciół z mamony niesprawiedliwości, aby kiedy ustanie, przyjęli was do wieczystych namiotów”. (Według Łukasza 16, 9)

„Jestem przekonany zaś, bracia moi, i sam ja co do was, że i sami napełnieni jesteście dobrocią, wypełnieni całym poznaniem, mogący i jedni drugim kłaść do rozumu”. (Do Rzymian 15, 14)

„Nie wiecie, że przybytkiem Boga jesteście i Duch Boga mieszka w was?” (Do Koryntian I 3, 16)

„Nikomu nic (nie) bądźcie winni, z wyjątkiem jedni drugich miłować; bo miłujący drugiego Prawo wypełnił”. (Do Rzymian 13, 8)

„Usłyszawszy zaś ktoś (ze) wpółleżących to, powiedział mu: Szczęśliwy, kto jadł będzie chleb w królestwie Boga”. (Według Łukasza 14, 15)

„Zaś większy z was będzie waszym sługą. Kto zaś wywyższy siebie, zostanie uniżony, i kto uniży siebie, wywyższony zostanie”. (Według Mateusza 23, 11 – 12)

Strona 6 z 14
Top