SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (225)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Jestem przekonany zaś, bracia moi, i sam ja co do was, że i sami napełnieni jesteście dobrocią, wypełnieni całym poznaniem, mogący i jedni drugim kłaść do rozumu”. (Do Rzymian 15, 14)

„Nie wiecie, że przybytkiem Boga jesteście i Duch Boga mieszka w was?” (Do Koryntian I 3, 16)

„Nikomu nic (nie) bądźcie winni, z wyjątkiem jedni drugich miłować; bo miłujący drugiego Prawo wypełnił”. (Do Rzymian 13, 8)

„Usłyszawszy zaś ktoś (ze) wpółleżących to, powiedział mu: Szczęśliwy, kto jadł będzie chleb w królestwie Boga”. (Według Łukasza 14, 15)

„Zaś większy z was będzie waszym sługą. Kto zaś wywyższy siebie, zostanie uniżony, i kto uniży siebie, wywyższony zostanie”. (Według Mateusza 23, 11 – 12)

„Jest dozwolone w szabat uleczyć czy nie? Oni zaś byli cicho. I ująwszy uzdrowił go i zwolnił”. (Według Łukasza 14, 3 b – 4)

„Czy nie wiecie, że jacy zostaliśmy zanurzeni w Pomazańca Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy zanurzeni?” (Do Rzymian 6, 3)

„Spójrzcie, jakąż miłość dał nam Ojciec, aby dziećmi Boga zostaliśmy nazwani; i jesteśmy. Dla tego świat nie poznaje nas, bo nie poznał jego”. (Jana I 3, 1)

„Bo wyczekiwanie stworzenia objawienia synów Boga wyczekuje”. (Do Rzymian 8, 19)

„Ten Duch równocześnie świadczy duchowi naszemu, że jesteśmy dziećmi Boga”. (Do Rzymian 8, 16)

Strona 4 z 12
Top