SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (225)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Nie wiecie, że ciała wasze członkami Pomazańca są? Zaś łączący się (z) Panem jednym duchem jest”. (Do Koryntian I 6, 15 a. 17)

„Nie potrzebę mają silni lekarza, ale źle mający się; nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. (Według Marka 2, 17 b)

„I przychodzi do niego trędowaty prosząc go [i na kolana padając], i mówiąc mu, że: Jeżeli zechciałbyś, możesz mnie oczyścić. I zlitowawszy się wyciągnąwszy rękę jego dotknął i mówi mu: Chcę, zostań oczyszczony”. (Według Marka 1, 40 – 41)

„Jan świadczy o nim i zakrzyknął mówiąc: Ten był, (o) którym powiedziałem: Za mną przychodzący przede mną stał się, bo pierwszy (ode) mnie był”. (Według Jana 1, 15)

„Zobaczywszy zaś gwiazdę uradowali się radością wielką bardzo. I przyszedłszy do domu zobaczyli dziecko z Marią, matką jego, i upadłszy pokłonili się mu i otworzywszy skarby ich ofiarowali mu dary, złoto i kadzidło i mirrę”. (Według Mateusza 2, 10 – 11)

„Dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale w czynie i prawdzie. [I] (po) tym poznamy, że z prawdy jesteśmy, i wobec niego przekonamy serce nasze”. (Jana I 3, 18 – 19)

„Rabbi (co nazywa się przetłumaczone ‘Nauczycielu’), gdzie pozostajesz? Mówi im: Przychodźcie, a zobaczycie. Przyszli więc i zobaczyli gdzie pozostaje, i u niego pozostali”. (Według Jana 1, 38 b – 39 a)

„Wiemy, że jeśli stanie się widocznym, podobni jemu będziemy, bo ujrzymy go jako jest. I każdy mający nadzieję tę w nim, czyni nieskalanym siebie, jako on nieskalany jest”. (Jana I 3, 2 b – 3)

„Kto jest kłamcą, jeśli nie wypierający się: Jezus nie jest Pomazańcem? Ten jest przeciwnik Pomazańca, wypierający się Ojca i Syna”. (Jana I 2, 22)

„I wrócili  pasterze oddawszy chwałę i wielbiąc Boga za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli, jako zostało powiedziane do nich”. (Według Łukasza 2, 20)

Strona 2 z 12
Top