SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (171)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Trwajcie bez snu zaś, w każdej porze prosząc, aby nabraliście sił (by) wymknąć się z tego wszystkiego mającego stać się, i (by stanąć) przed Synem Człowieka”. (Według Łukasza 21, 36)

„względem zaś obietnicy Boga nie dał się rozłożyć niewiarą, ale dał się umocnić wiarą, dawszy chwałę Bogu”. (Do Rzymian 4, 20)

„Mówią mu: Cezara. Wtedy mówi im: Oddajcie więc (co) Cezara Cezarowi i (co) Boga Bogu”. (Według Mateusza 22, 21)

„on wbrew nadziei dla nadziei uwierzył ku stać się on ojcem wielu ludów według (tego) (co jest powiedziane): Tak będzie nasienie twe”. (Do Rzymian 4, 18)

„Ale i włosy głowy waszej wszystkie są policzone. Nie bójcie się. Wiele wróbli przewyższacie”. (Według Łukasza 12, 7)

„Nie wy mnie wybraliście sobie, ale ja wybrałem sobie was i położyłem was, aby wy szliście i owoc nieśliście”. (Według Jana 15, 16 a)

„Nie bowiem wstydzę się z powodu dobrej nowiny, mocą bowiem Boga jest ku zbawieniu każdemu wierzącemu, Judejczykowi najpierw i Hellenowi”. (Do Rzymian 1, 16)

„Paweł, niewolnik Pomazańca Jezusa, powołany wysłannik, oddzielony do dobrej nowiny Boga”. (Do Rzymian 1, 1)

„Nie będący ze mną przeciw mnie jest i nie zbierający ze mną rozrzuca”. (Według Łukasza 11, 23)

„Jeśli więc wy złymi będąc umiecie dary dobre dawać dzieciom waszym, ile bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego proszącym go”. (Według Łukasza 11, 13)

Strona 2 z 9
Top