SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (322)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Odpowiedzieli mu Judejczycy: Za dobry czy nie kamienujemy cię, ale za bluźnierstwo, i że ty, człowiekiem będąc, czynisz siebie Bogiem”. (Według Jana 10, 33)

„Mówił więc Jezus do (tych), (którzy uwierzyli) mu, Judejczyków: Jeśli wy pozostaniecie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi jesteście, i poznacie prawdę, i prawda uwolni was”. (Według Jana 8, 31 – 32)

„Nie bowiem z powodu Prawa obietnica Abrahamowi lub nasieniu jego, (że) dziedziczącym on być świata, ale z powodu usprawiedliwienia wiary”. (Do Rzymian 4, 13)

„Ten w dniach ciała Jego, błagania i prośby do mogącego zbawiać Go od śmierci wśród krzyku silnego i łez przyniósłszy i wysłuchawszy za pobożność, chociaż będąc Synem, nauczył się przez (te), które wycierpiał, posłuszeństwa”. (Do Hebrajczyków 5, 7 – 8)

„Z tłumu więc, usłyszawszy słowa te mówili: Ten jest prawdziwie prorokiem. Inni mówili: Ten jest Pomazańcem. Oni zaś mówili: Czy bowiem z Galilei Pomazaniec przychodzi?” (Według Jana 7, 40 – 41)

„Badacie pisma, bo wam zdaje się, w nich życie wieczne mieć. I one są świadczące o mnie. I nie chcecie przyjść do mnie, aby życie mieliście”. (Według Jana 5, 39 – 40)

„Po tym znajduje go Jezus w świątynni i powiedział mu: Oto zdrowy stałeś się. Już nie grzesz, aby nie gorsze ci coś stało się”. (Według Jana 5, 14)

„I jako Mojżesz wywyższył węża na pustkowiu, tak wywyższonym zostać trzeba Synowi Człowieka, aby każdy wierzący w niego miał życie wieczne”. (Według Jana 3, 14 – 15)

„Powiedział zaś i do jakichś polegających na sobie samych, że są sprawiedliwi, i za nic mających pozostałych, przykład ten: Ludzie dwaj weszli do świątyni pomodlić się, jeden faryzeusz i drugi poborca”. (Według Łukasza 18, 9 – 10)

„I Jezus zobaczywszy [go], że rozumnie odpowiedział, rzekł mu: Nie daleko jesteś od królestwa Boga”. (Według Marka 12, 34 a)

Strona 5 z 17
Top