SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (340)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Jest dozwolone w szabat uleczyć czy nie? Oni zaś byli cicho. I ująwszy uzdrowił go i zwolnił”. (Według Łukasza 14, 3 b – 4)

„Czy nie wiecie, że jacy zostaliśmy zanurzeni w Pomazańca Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy zanurzeni?” (Do Rzymian 6, 3)

„Spójrzcie, jakąż miłość dał nam Ojciec, aby dziećmi Boga zostaliśmy nazwani; i jesteśmy. Dla tego świat nie poznaje nas, bo nie poznał jego”. (Jana I 3, 1)

„Bo wyczekiwanie stworzenia objawienia synów Boga wyczekuje”. (Do Rzymian 8, 19)

„Ten Duch równocześnie świadczy duchowi naszemu, że jesteśmy dziećmi Boga”. (Do Rzymian 8, 16)

„Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli ktoś będzie miłować mnie, słowa mego strzec będzie, i Ojciec mój miłować będzie go, i do niego przyjdziemy i (za)mieszkanie u niego uczynimy”. (Według Jana 14, 23)

„Stało się zaś w dniach tych, (wyszedł) on na górę pomodlić się, i był całą noc spędzający na modlitwie (do) Boga”. (Według Łukasza 6, 12)

„Wiem bowiem, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele mym, dobre; bo chcieć leży obok mnie, zaś sprawiać piękne nie”. (Do Rzymian 7, 18)

„Niech więc nie króluje grzech w śmiertelnym waszym ciele ku być posłusznymi pożądaniom jego”. (Do Rzymian 6, 12)

„Trwajcie bez snu zaś, w każdej porze prosząc, aby nabraliście sił (by) wymknąć się z tego wszystkiego mającego stać się, i (by stanąć) przed Synem Człowieka”. (Według Łukasza 21, 36)

Strona 10 z 17
Top