SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (339)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana, Jezusa Pomazańca. Dziękuję Bogu memu każdej chwili za was z powodu łaski Boga, (tej) danej wam w Pomazańcu Jezusie”. (Do Koryntian I 1, 3 – 4)

„Uważajcie zaś na siebie, coby nie ociężałe stały się wasze serca w rauszu i pijaństwie i troskach życiowych”. (Według Łukasza 21, 34 a)

„O powiedział przykład im: Zobaczcie figę i wszystkie drzewa. Kiedy zaczną pączkować już, patrząc z siebie poznajecie, że już blisko lato jest”. (Według Łukasza 21, 29 – 30)

„I mówi im: Chodźcież za mną i uczynię was rybakami ludzi. Oni zaś zaraz opuściwszy sieci zaczęli towarzyszyć mu”. (Według Mateusza 4, 19 – 20)

„Stawaj się wierny aż do śmierci, i dam ci wieniec życia”. (Objawienie Jana 2, 10 c)

„On zaś powiedział: Strzeżcie się, (by) nie zostaliście zwiedzeni. Liczni bowiem przyjdą w imię me mówiąc: Ja jestem. I: Pora się zbliżyła. Nie podążajcie za nimi”. (Według Łukasza 21, 8)

„i powiedział: Prawdziwie mówię wam, że wdowa ta biedna więcej (od) wszystkich rzuciła. Wszyscy bowiem ci ze zbywającego im rzucili do darów, ta zaś z braku jej całe środki na życie, które miała, rzuciła”. (Według Łukasza 21, 3 – 4)

„I wszedłszy do świątyni zaczął wyrzucać sprzedających, mówiąc im: Jest napisane: I będzie dom mój domem modlitwy, wy zaś go uczyniliście jaskinią rozbójników”. (Według Łukasza 19, 45 – 46)

„Stanąwszy zaś Jezus kazał, (by) on (został przyprowadzony) do niego; (gdy zbliżył się) zaś on, spytał go: Co tobie chcesz, bym uczynił? On zaś powiedział: Panie, abym (znowu) widział”. (Według Łukasza 18, 40 – 41)

„wyruszywszy, (ten) pięć talentów (co wziął), zaczął działać nimi i zyskał inne pięć”. (Według Mateusza 25, 16)

Top