Motywujące refleksje (627)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Im więcej o coś walczymy, tym bardziej potem to cenimy. ks. Rafał Jarosiewicz

Nawrócenie to nie jest tylko odwracanie się od zła, ale także zwracanie się ku dobru. ks. Rafał Jarosiewicz

Brak emocji, które byśmy chcieli mieć w życiu modlitwy, nie zwalnia nas z tego, że mamy się modlić. ks. Rafał Jarosiewicz

Bóg jest w centrum, Jezus jest Panem – łatwo to powiedzieć, ale tak często nie pytamy Boga o zdanie dotyczące zakupów, które robimy, podróży które planujemy i imprez, w których bierzemy udział. ks. Rafał Jarosiewicz

Podejmowanie decyzji to naśladowanie Boga, bo jeżeli możemy użyć antropomorfizmu, to On nieustannie podejmuje decyzje – pragnie doprowadzić nas najlepszą dla nas drogą do Siebie. ks. Rafał Jarosiewicz

Zmiany których mamy dokonywać mają się wiązać z jednym, bardzo ważnym, pytaniem: Czy przez moją decyzję więcej będę kochać Boga i ludzi? ks. Rafał Jarosiewicz

Wiele razy nieposiadanie misji oraz powołania bierze się z faktu, że w naszym życiu robimy „wszystko”, o co proszą nas inni, podczas gdy sami nie wiemy, o co prosi nas Jezus – nie umiemy tego usłyszeć, a tym bardziej wypełnić. Trudno jest bowiem realizować swoją misję bez osobistej relacji z Bogiem, który pragnie we wszystkich aspektach naszego życia wskazywać nam kierunek. ks. Rafał Jarosiewicz

Pewność tego, co mamy robić sprawia, że nie rezygnujemy, nawet wtedy, kiedy dotychczasowe plusy (z podjęcia i przeżywania misji) zamieniają się na same minusy. Nie od tego czy jest nam dobrze, miło, wygodnie itd. zależy to, czy do czegoś mamy misję i powołanie. ks. Rafał Jarosiewicz

Problemy i przeciwności wcale nie oznaczają, że nie mamy powołania do jakiegoś miejsca albo dzieła. Często są oczyszczeniem naszych intencji.  ks. Rafał Jarosiewicz

Im bardziej wiemy, co mamy robić (a jest to pobłogosławione przez Kościół), tym łatwiej unikać nam spraw, które do naszej misji i powołania nie należą. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 10 z 32
Top