Motywujące refleksje (477)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Dzieła Pana są wypełnione Jego chwałą. ks. Rafał Jarosiewicz

Umiejętność słuchania Słowa Pana rodzi Jego dzieła. ks. Rafał Jarosiewicz

Umiejętność upominania drugiego człowieka to wielki dar, jeżeli ktoś potrafi to zrobić z miłością i taktem. ks. Rafał Jarosiewicz

Pan Bóg, formując człowieka, wielokrotnie przypomina nam zasadę uczciwości. ks. Rafał Jarosiewicz

Prawo Boga jest dla nas ostatecznym kryterium wszystkich wyborów. ks. Rafał Jarosiewicz

Umiejętność podejmowania dobrych wyborów to wielka sztuka. Trzeba prosić o mądrość samego Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

Najważniejszym kryterium oceny, dla nas samych, jest odpowiedź na pytanie - Czy to, co robimy podoba się Bogu? ks. Rafał Jarosiewicz

Słowo Boże zachęca nas, abyśmy ukrywali swoją głupotę, zamiast ukrywania swojej mądrości. (Zob. Syr 41, 15) ks. Rafał Jarosiewicz

Troska o swoje dobre imię nie jest niczym złym. ks. Rafał Jarosiewicz

Bardzo często koncentrując się na naszym „braku” nie jesteśmy w stanie zobaczyć naszego obdarowania. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 10 z 24
Top