Motywujące refleksje (536)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Sposoby w jakie Bóg mówi do człowieka nazywane są rozeznawaniem Jego woli - jest ich naprawdę dużo. Niestety nieznajomość ich utrudnia nam kontakt z Bogiem. ks. Rafał Jarosiewicz

Często zastanawiamy się dlaczego Bóg nie odpowiada na nasze pytania; natomiast On chce nauczyć nas cierpliwości, a także chce pokazać sposoby w jakie chce do nas mówić. ks. Rafał Jarosiewicz

Uciekanie przed Bogiem nam samym ukazuje uciekanie przed misją, do której On nas powołuje. ks. Rafał Jarosiewicz

Każde wypowiadane przez Boga słowo ma dokonać tego, czego oczekuje sam Bóg. ks. Rafał Jarosiewicz

Dla Boga nie ma małych i nieważnych rzeczy. Nie ma też ludzi, których On by nie kochał. ks. Rafał Jarosiewicz

Słuchanie Pana Boga pomaga nam zobaczyć rzeczywistości duchowe w dziele, które prowadzimy. ks. Rafał Jarosiewicz

Nie wszystko co słyszymy od innych musi się nam podobać, ale Bóg chce wszystko wykorzystać do naszego uświęcenia. ks. Rafał Jarosiewicz

Szukanie woli Boga otwiera nas na pokorę. ks. Rafał Jarosiewicz

Nie ma takich rzeczy, którymi Bóg nie mógłby się zająć. ks. Rafał Jarosiewicz

Nawet najdrobniejszy gest, słowo lub myśl zbliżają nas do Boga albo odwrotnie - od Niego oddalają. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 10 z 27
Top