Motywujące refleksje (536)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Bez stawiania Bogu pytań niektórych dzieł, które On planuje, nigdy nie podejmiemy. ks. Rafał Jarosiewicz

Szukamy szczęścia we wszystkim, a możemy znaleźć je tylko w Bogu. ks. Rafał Jarosiewicz

Duch Święty nieustannie wytrąca nas z naszych planów, jeśli tylko chcemy go zapraszać. Niektórzy mówią, że dlatego tak niechętnie to robią. ks. Rafał Jarosiewicz

Drugi człowiek daje nam podpowiedzi na nasze pytania. Jednak najgłębszych odpowiedzi, w naszym sumieniu, udziela nam Pan. Kiedy umiemy Go słuchać, możemy też innym przychodzić z pomocą. ks. Rafał Jarosiewicz

Człowiek nigdy nie powinien robić tego, do czego nie jest przekonany. ks. Rafał Jarosiewicz

W realizowaniu misji (aby jej nie porzucić) pomaga nam miłość do Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

Problemy występujące na drodze do zrealizowania określonego celu to nie są „kłody pod nogi” rzucane przez Pana Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

Dobrze odkryta i realizowana misja, chociaż związana jest często ze zmęczeniem i przeciwnościami, rodzi głębokie poczucie spełnienia. ks. Rafał Jarosiewicz

Do wielkich dzieł Bóg powołuje nas kształtując nas na mniejszych „odcinkach”. ks. Rafał Jarosiewicz

Misja i powołanie to nie słomiany zapał, który „spalany” jest przez pierwszy „pożar” w naszym życiu. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 4 z 27
Top