Motywujące refleksje (572)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Wiele spraw, aby je przepracować, wymaga czasu. Nie możemy obrażać się na innych, że w pracy nad sobą nie idą naszym tempem. ks. Rafał Jarosiewicz

To dziwne, że ludzie wycofują się ze swojej misji po momencie pobłogosławienia jej przez Kościół. Właśnie wtedy Bóg zaczyna tę misję oczyszczać. ks. Rafał Jarosiewicz

Nie ma takich spraw, w których Duch Święty nie widzi rozwiązania. Im głębsza relacja z Nim, tym szybciej znajdziemy rozwiązania. ks. Rafał Jarosiewicz

Kiedy zupełnie nie wiemy co robić, nie powinniśmy robić byle czego, lecz należy prosić Boga o łaskę zrozumienia, którą drogę trzeba wybrać. ks. Rafał Jarosiewicz

Nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie mógłby przebaczyć. On czeka tylko na nasze przyjście do Niego.  ks. Rafał Jarosiewicz

Umiejętność zamilknięcia przed Bogiem daje nam szansę usłyszenia Go. ks. Rafał Jarosiewicz

Modlitwa jest jak dobra inwestycja. Na dodatek bez ryzyka straty. ks. Rafał Jarosiewicz

Małe lub duże rzeczy, które potrafimy zrobić dla innych, nie musza być wynikiem ich prośby o to, jeśli sami to dostrzegamy. ks. Rafał Jarosiewicz

Emocje i uczucia przez wielu zostały zdegradowane do poziomu „niepotrzebne”, podczas gdy jest to jeden ze sposobów, przez który Bóg mówi do człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz

Zbyt łatwo dajemy się złamać, czasem nawet jednym zdaniem, wypowiedzianym przez innych, podczas gdy mamy skuteczną obronę w modlitwie. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 2 z 29
Top