Motywujące refleksje (687)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Umiejętność zamilknięcia przed Bogiem daje nam szansę usłyszenia Go. ks. Rafał Jarosiewicz

Modlitwa jest jak dobra inwestycja. Na dodatek bez ryzyka straty. ks. Rafał Jarosiewicz

Małe lub duże rzeczy, które potrafimy zrobić dla innych, nie musza być wynikiem ich prośby o to, jeśli sami to dostrzegamy. ks. Rafał Jarosiewicz

Emocje i uczucia przez wielu zostały zdegradowane do poziomu „niepotrzebne”, podczas gdy jest to jeden ze sposobów, przez który Bóg mówi do człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz

Zbyt łatwo dajemy się złamać, czasem nawet jednym zdaniem, wypowiedzianym przez innych, podczas gdy mamy skuteczną obronę w modlitwie. ks. Rafał Jarosiewicz

Brak pieniędzy nie zwalnia nas z podjęcia misji, do której zostaliśmy powołani. Po prostu trzeba zapytać Boga skąd mamy na to wziąć. ks. Rafał Jarosiewicz

Zastanawianie się nad swoim życiem, by było ono jak najbardziej Boże, już jest uwielbieniem Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

Nie mówienie złych rzeczy o innych – nawet gdy są prawdziwe, jest formą umartwienia i uwielbienia Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

Kiedy przewidujemy skutki naszego działania, możemy uniknąć wielu rozczarowań. ks. Rafał Jarosiewicz

Miłość Boga jest całkowicie darmowa, więc może dlatego w świecie, w którym prawie za wszystko się płaci, tak trudno tę miłość przyjąć. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 8 z 35
Top