Motywujące refleksje (536)

Motywujące refleksje – godz. 15:00

Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje - krótkie przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też oddzielna książka.

np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej chronią nas przed błędami.

Zawsze mamy możliwość wybierania, nawet gdybyśmy byli zewnętrznie zniewoleni. ks. Rafał Jarosiewicz

Trudności z podejmowaniem decyzji mają być dla nas źródłem rozwoju, a nie strapienia. ks. Rafał Jarosiewicz

Brak zajmowania stanowiska w określonej sprawie może sugerować, że podpisujemy się pod czymś w czym uczestniczymy, a do czego nie jesteśmy przekonani. ks. Rafał Jarosiewicz

Umiejętność dokonywania dobrych wyborów jest ściśle związana z relacją z Jezusem. ks. Rafał Jarosiewicz

Kiedy sami nie podejmujemy decyzji nie oznacza to, że nie wybieramy. Brak decyzji jest także zgodzeniem się na coś. ks. Rafał Jarosiewicz

Na niektóre sprawy nie mamy żadnego wpływu. Przeżywając je możemy narzekać albo uwielbiać – decyzja należy do nas. ks. Rafał Jarosiewicz

Wszechmoc Boża nie może nas ograniczać w kreatywności, wręcz przeciwnie - powinna nas otwierać na to, co nowego Bóg chce przez nas uczynić. ks. Rafał Jarosiewicz

Pan Bóg chętnie podpowiada nam drogi wyjścia z naszych trudności, jednak my często rozwiązanie przypisujemy samym sobie. ks. Rafał Jarosiewicz

Nie ma problemów przekraczających naszego Boga. To my mamy problem, że z problemami często do Niego nie chcemy przyjść. ks. Rafał Jarosiewicz

Prostota stawania w pokorze przed Bogiem otwiera nas na Jego natchnienia. ks. Rafał Jarosiewicz

Top